Reliġjon
L-istatwa titulari ta’ San Ġużepp se ssalpa mill-Belt lejn l-Imsida

Fl-okkażjoni tal-125 anniversarju mill-miġja tal-istatwa titulari ta’ San Ġużepp fl-Imsida, se jsiru dawn l-attivitajiet fi tmiem il-ġimgħa:

Il-Ġimgħa 16 ta’ Marzu: wara l-quddiesa tas-6.00pm, l-istatwa titulari ta’ San Ġużepp toħroġ mill-Knisja Parrokkjali u ssir purċissjoni lejn il-kappella tal-Kunċizzjoni fejn wara mument ta’ talb tittieħed bit-trasport lejn il-knisja tal-Ġiżwiti l-Belt. Tittieħed b’purċissjoni lejn il-Knisja tal-Madonna tal-Porto Salvo (San Duminku) fil-Belt.

Il-Ħadd 18 ta’ Marzu: Fit-8.00am l-Istatwa titulari ta’ San Ġużepp toħroġ b’purċissjoni mill-knisja ta’ San Duminku fil-Belt. Fid-9.15am tibda vjaġġ bid-dgħajsa sal-moll ħdejn is-Slipway fix-Xatt tal-Imsida fejn tkun milqugħa mill-Banda Melita li takkumpanjaha matul ix-xatt sal-pjazza ta’ quddiem il-Knisja.
Fil-11.00am tkun iċċelebrata quddiesa fil-pjazza mill-kappillan il-ġdid, il-Kanonku Dun Simon Sciberras.

It-Tnejn 19 ta’ Marzu: Fis-6.00pm Quddiesa Kantata Solenni fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Simon Sciberras bħala l-Kappillan tal-Parroċċa San Ġużepp, l-Imsida

X’inhi l-istorja tal-istatwa ta’ San Ġużepp?

Fil-25 t’Ottubru tal-1892, Dun Andrea Debono, prokuratur tal-knisja ġab il-permess tal-Isqof Pietru Pace biex iġib statwa ta’ San Ġużepp għall-purċissjoni u jsiru l-pedestall, il-bradella u l-bankun għaliha. L-istatwa li nħadmet f’Lecce l-Italja mid-ditta Luigi Guacci, waslet Malta f’April tal-1893 u ntużat għall-ewwel darba fil-festa li saret nhar il-Ħadd, it-23 t’April. Sal-1898, il-festa kienet issir fl-aħħar Ħadd t’April jew l-ewwel Ħadd ta’ Mejju b’tifkira tal-Patronċinju ta’ San Ġużepp.

Mill-1900 bdiet issir il-Ħadd wara s-16 ta’ Lulju b’digriet tal-Papa Ljun XIII fl-4 ta’ Novembru tal-1899. Fl-1894, is-Sur Antonio Padovani Ginies, arġentier Misidjan, ħadem fil-fidda d-dijademi ta’ San Ġużepp, il-Bambin u l-bastun tal-fidda. Fl-1916, l-istatwa kienet restawrata u dekorata mill-imgħallem Franġisku Coleiro tal-Belt. Saret ukoll girlanda tad-deheb li tant tixraq. Nhar il-Ħadd, 16 ta’ Lulju tal-1916 saret festa kbira fl-Imsida meta fid-9.00 a.m., l-istatwa ta’ San Ġużepp inġiebet mill-ħanut ta’ Coleiro u kellha daħla trijonfali fl-Imsida. Ġimgħa wara, fit-23 ta’ Lulju, saret il-festa.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Il-Fondazzjoni Valletta 2018, flimkien mal-Għaqda Kultura u Armar, tippreżenta ‘Il-Passjoni ta’ Kristu fil-Belt Valletta’ – pageant madwar it-toroq u l-pjazez ewlenin tal-Belt Valletta, nhar is-Sibt 24 ta’ Marzu, 2018, fis-7pm….

Reliġjon

Għar-raba’ sena konsekuttiva qiegħda tittellgħa l-wirja Crocefisso fil-Gudja. B’differenza minn diversi wirjiet li naraw matul dawn iż-żminijiet tar-Randan, din il-wirja tiffoka fuq il-kurċifiss, kif jindika l-isem ta’ din l-istess wirja….

Reliġjon

Din is-sena ŻAK Birżebbuġa qed ittella’ d-dramm oriġinali, ‘Tmiem il-Bidu’. Dan id-dramm mużikali, jitratta dwar l-aħħar snin ta’ Ġesù fuq din l-art, il-mewt u l-qawmien. L-istorja kulħadd jafha, ma hemm…

Reliġjon

“Se ngħannulkom din il-ġrajja f’erbatax-il pass qaddis, illi mexa Kristu Sidna bl-għuda tas-salib għażiż.” Hekk tibda l-ewwel għanja tar-rakkont tat-Triq tas-Salib bil-mużika ‘Ikun Li Trid Int’, miktuba minn Thérèse Cassar u…

Aktar