Reliġjon
L-istatwa titulari ta’ San Ġużepp se ssalpa mill-Belt lejn l-Imsida

Fl-okkażjoni tal-125 anniversarju mill-miġja tal-istatwa titulari ta’ San Ġużepp fl-Imsida, se jsiru dawn l-attivitajiet fi tmiem il-ġimgħa:

Il-Ġimgħa 16 ta’ Marzu: wara l-quddiesa tas-6.00pm, l-istatwa titulari ta’ San Ġużepp toħroġ mill-Knisja Parrokkjali u ssir purċissjoni lejn il-kappella tal-Kunċizzjoni fejn wara mument ta’ talb tittieħed bit-trasport lejn il-knisja tal-Ġiżwiti l-Belt. Tittieħed b’purċissjoni lejn il-Knisja tal-Madonna tal-Porto Salvo (San Duminku) fil-Belt.

Il-Ħadd 18 ta’ Marzu: Fit-8.00am l-Istatwa titulari ta’ San Ġużepp toħroġ b’purċissjoni mill-knisja ta’ San Duminku fil-Belt. Fid-9.15am tibda vjaġġ bid-dgħajsa sal-moll ħdejn is-Slipway fix-Xatt tal-Imsida fejn tkun milqugħa mill-Banda Melita li takkumpanjaha matul ix-xatt sal-pjazza ta’ quddiem il-Knisja.
Fil-11.00am tkun iċċelebrata quddiesa fil-pjazza mill-kappillan il-ġdid, il-Kanonku Dun Simon Sciberras.

It-Tnejn 19 ta’ Marzu: Fis-6.00pm Quddiesa Kantata Solenni fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Simon Sciberras bħala l-Kappillan tal-Parroċċa San Ġużepp, l-Imsida

X’inhi l-istorja tal-istatwa ta’ San Ġużepp?

Fil-25 t’Ottubru tal-1892, Dun Andrea Debono, prokuratur tal-knisja ġab il-permess tal-Isqof Pietru Pace biex iġib statwa ta’ San Ġużepp għall-purċissjoni u jsiru l-pedestall, il-bradella u l-bankun għaliha. L-istatwa li nħadmet f’Lecce l-Italja mid-ditta Luigi Guacci, waslet Malta f’April tal-1893 u ntużat għall-ewwel darba fil-festa li saret nhar il-Ħadd, it-23 t’April. Sal-1898, il-festa kienet issir fl-aħħar Ħadd t’April jew l-ewwel Ħadd ta’ Mejju b’tifkira tal-Patronċinju ta’ San Ġużepp.

Mill-1900 bdiet issir il-Ħadd wara s-16 ta’ Lulju b’digriet tal-Papa Ljun XIII fl-4 ta’ Novembru tal-1899. Fl-1894, is-Sur Antonio Padovani Ginies, arġentier Misidjan, ħadem fil-fidda d-dijademi ta’ San Ġużepp, il-Bambin u l-bastun tal-fidda. Fl-1916, l-istatwa kienet restawrata u dekorata mill-imgħallem Franġisku Coleiro tal-Belt. Saret ukoll girlanda tad-deheb li tant tixraq. Nhar il-Ħadd, 16 ta’ Lulju tal-1916 saret festa kbira fl-Imsida meta fid-9.00 a.m., l-istatwa ta’ San Ġużepp inġiebet mill-ħanut ta’ Coleiro u kellha daħla trijonfali fl-Imsida. Ġimgħa wara, fit-23 ta’ Lulju, saret il-festa.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Sa mill-eqdem żminijiet il-Knisja Rumana tiċċelebra s-sejba tar-Relikwi Qaddisa tas-Salib Imqaddes minn Santa Elena b’mod tassew solenni. B’devozzjoni tassew antika lejn is-Salib Imqaddes Birkirkara tiċċelebra l-Festa ta’ Santu Kruċ nhar…

Reliġjon

Mad-dħul tal-purċissjoni tal-festa tas-sena li għaddiet, il-Kappillan tal-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem f’Birkirkara kien ħabbar li l-vara titulari kienet ser tittieħed għar-restawr fix-xhur ta’ wara. Il-Parroċċa ddiskutiet ma’ diversi professjonisti f’dan…

Reliġjon

Michelangelo: ir-ruħ u l-id. Din hi t-tema oriġinali li din is-sena l-grupp taż-żgħażagħ PlusU taż-Żejtun se jippreżentaw fil-Via Sagra żagħżugħa tagħhom. Flimkien mal-missier tar-rinaxximent, minn se jattendi għal din il-Via…

Reliġjon

Nhar il-Ħadd li ġej, 25 ta’ Marzu, il-Knisja tagħti bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa biċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. L-Arċisqof Charles J. Scicluna, fl-10:30 a.m., ibierek il-friegħi tal-palm u taż-żebbuġ,…

Aktar