Reliġjon
L-istatwa titulari ta’ San Ġużepp se ssalpa mill-Belt lejn l-Imsida

Fl-okkażjoni tal-125 anniversarju mill-miġja tal-istatwa titulari ta’ San Ġużepp fl-Imsida, se jsiru dawn l-attivitajiet fi tmiem il-ġimgħa:

Il-Ġimgħa 16 ta’ Marzu: wara l-quddiesa tas-6.00pm, l-istatwa titulari ta’ San Ġużepp toħroġ mill-Knisja Parrokkjali u ssir purċissjoni lejn il-kappella tal-Kunċizzjoni fejn wara mument ta’ talb tittieħed bit-trasport lejn il-knisja tal-Ġiżwiti l-Belt. Tittieħed b’purċissjoni lejn il-Knisja tal-Madonna tal-Porto Salvo (San Duminku) fil-Belt.

Il-Ħadd 18 ta’ Marzu: Fit-8.00am l-Istatwa titulari ta’ San Ġużepp toħroġ b’purċissjoni mill-knisja ta’ San Duminku fil-Belt. Fid-9.15am tibda vjaġġ bid-dgħajsa sal-moll ħdejn is-Slipway fix-Xatt tal-Imsida fejn tkun milqugħa mill-Banda Melita li takkumpanjaha matul ix-xatt sal-pjazza ta’ quddiem il-Knisja.
Fil-11.00am tkun iċċelebrata quddiesa fil-pjazza mill-kappillan il-ġdid, il-Kanonku Dun Simon Sciberras.

It-Tnejn 19 ta’ Marzu: Fis-6.00pm Quddiesa Kantata Solenni fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Simon Sciberras bħala l-Kappillan tal-Parroċċa San Ġużepp, l-Imsida

X’inhi l-istorja tal-istatwa ta’ San Ġużepp?

Fil-25 t’Ottubru tal-1892, Dun Andrea Debono, prokuratur tal-knisja ġab il-permess tal-Isqof Pietru Pace biex iġib statwa ta’ San Ġużepp għall-purċissjoni u jsiru l-pedestall, il-bradella u l-bankun għaliha. L-istatwa li nħadmet f’Lecce l-Italja mid-ditta Luigi Guacci, waslet Malta f’April tal-1893 u ntużat għall-ewwel darba fil-festa li saret nhar il-Ħadd, it-23 t’April. Sal-1898, il-festa kienet issir fl-aħħar Ħadd t’April jew l-ewwel Ħadd ta’ Mejju b’tifkira tal-Patronċinju ta’ San Ġużepp.

Mill-1900 bdiet issir il-Ħadd wara s-16 ta’ Lulju b’digriet tal-Papa Ljun XIII fl-4 ta’ Novembru tal-1899. Fl-1894, is-Sur Antonio Padovani Ginies, arġentier Misidjan, ħadem fil-fidda d-dijademi ta’ San Ġużepp, il-Bambin u l-bastun tal-fidda. Fl-1916, l-istatwa kienet restawrata u dekorata mill-imgħallem Franġisku Coleiro tal-Belt. Saret ukoll girlanda tad-deheb li tant tixraq. Nhar il-Ħadd, 16 ta’ Lulju tal-1916 saret festa kbira fl-Imsida meta fid-9.00 a.m., l-istatwa ta’ San Ġużepp inġiebet mill-ħanut ta’ Coleiro u kellha daħla trijonfali fl-Imsida. Ġimgħa wara, fit-23 ta’ Lulju, saret il-festa.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Is-Soċjetà Mużikali tal-Karmnu Balluta A.D. 1987 ser tippreżenta Cum Canto Oremus (Bil-Mużika Nitolbu), Kunċert Sinfoniku u Messa Solenne alla Beata Vergine Maria nhar is-Sibt 23 ta’ Frar 2019 fil-Katidral Metropolitan…

Reliġjon

Għada hija l-festa liturġika ta’ San Publiju u l-Furjaniżi se jiċċelebraw il-festa b’dimostrazzjoni bl-istatwa li tirrapreżenta lil Publiju bħala prinċep żagħżugħ mat-toroq ewlenin tal-Furjana. Id-dimostrazzjoni ser tkun akkumpanjata mill-banda. Il-ġrajja ta’ San…

Reliġjon

Fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima f’Tal-Pietà, il-Kummissjoni Festa qiegħda torganizza wirja Marjana fis-sala Yvonne taħt iz-zuntier tal-knisja parrokkjali. F’din il-wirja sejrin ikunu esebiti xi statwi tal-Madonna ta’…

Reliġjon

Il-Fondazzjoni Gwanni Pawlu II b’kollaborazzjoni sħiħa mal-Partijiet Franġiskani ser tikkommemora l-Isqof Sylvester Carmel Magro li miet f’Jannar ta ‘din is-sena. Mgr Magro kien mir- Rabat Malta iżda l-familja tiegħu oriġinarjament…

Aktar