Attivita'
Lejla ta’ Tifkiriet – SGH Birkirkara

Bħala parti mill-attivitajiet tal-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem f’Birkirkara, li tiġi ċċelebrata fl-1 ta’ Mejju, ser tiġi organizzata Lejla ta’ Tifkiriet biex jiġu mġedda l-memorji tal-miġja tal-istatwa titulari fl-1972. Din l-attività qed issir ukoll fl-isfond taċ-ċelebrazzjonijiet li qed jiġu organizzati mill-istess Parroċċa relatati mar-restawr tal-istatwa titulari wara kważi 46 sena.

M’għaddewx xi għexieren ta’ snin minn fuq l-istatwa sabiħa u unika tal-istatwa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, xogħol fl-injam b’disinn tal-artist Malti Emvin Cremona.  Huma ħafna dawk li għadhom jiftakru l-miġja tal-istatwa titulari fil-bidu tas-sebgħinijiet.  Oħrajn forsi jiftakru lil xi għeżież tagħhom li m’għadhomx magħna jirrakontaw xi mument jew ieħor minn dawk iż-żminijiet.

Ir-restawr tal-istatwa għandu jkun okkażjoni sabiħa biex jiġġeddu l-memorji u t-tifkiriet ta’ dawk iż-żminijiet meta l-Parroċċa kienet għadha fil-bidu tal-ħidma tagħha.

Din il-Lejla ta’ Tifkiriet ser issir nhar it-Tlieta 24 t’April 2018 fis-7.30pm fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali, fi Triq Bwieraq Birkirkara.

Kulħadd huwa mistieden, b’mod speċjali, parruċċani u oħrajn li għandhom xi ħaġa x’jirrakuntaw dwar il-wasla tal-istatwa titulari fostna. Huma mistiedna wkoll familjari ta’ dawk li ħallewna u li wkoll jixtiequ jaqsmu xi tifkiriet li għaddewlhom l-għeżież tagħhom.

Dawk li jixtiequ jieħdu sehem, jew inkella għandhom xi ritratti ta’ dawk il-mumenti li jixtiequ li jintwerew waqt din il-lejla, huma mistiedna jagħmlu kuntatt mal-Kappillan Dun Josef Mifsud fuq 21483245 jew jidħlu fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Parrocca għal aktar dettalji.

 

 

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Nhar is-Sibt 11 t’Awwissu fi Pjazza Teatru Rjal, il-Malta Concert Orchestra taħt id-direzzjoni tas-surmast Joe Brown se tella’ t-tieni edizzjoni tal-kunċert Notte Italiana. Għal darba oħra dan il-kunċert ser ikun…

Attivita'

Biex tiżdied iktar il-kuxjenza dwar il-volumi ta’ skart tal-plastik li jintrama’ u jispiċċa fil-baħar, tliet għawwiema se jagħmlu sfida b’għama ta’ 70 kilometru madwar Malta. It-tliet għawwiema – Neil Agius,…

Attivita'

Qatt kilt laħam tal-kukkudrill?  Tixtieq tippruvah?  Issa huwa ċ-ċans li dduq kebabs tal-kukkudrill waqt l-edizzjoni li jmiss tal-Festival Internazzjonali Malti tal-Ikel fl-Imdina. L-aroma tal-kċina Amerikana, Ġermaniża, Taljana, Spanjola, Orjentali, Tajlandiża,…

Aktar