Attivita'
Milied fis-Siġġiewi – ir-raħal ta’ Santa Klaws

Kant, Ikel u Xorb, Logħob għat-Tfal u ħafna aktar f’atmosfera tal-Milied. Dan huwa dak li se jkun qed jikkaratterizza l-ħames edizzjoni ta’ Milied fis-Siġġiewi, il-lokalità li l-qaddis patrun tagħha San Nikola għandu rabta speċjali mal-Milied.

Għal sena oħra l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi ħaseb biex jorganizza programm għal din l-attività li huwa wieħed varjat u li jolqot lill-persuni ta’ kull età.

L-aktar attrazzjoni li qed tiġbed interess hija dik ta’ paegent tal-istorja tal-milied li ser ikun fih is-sehem ta’ annimali filwaqt li warajh ikun hemm presepju ħaj. Iżda, dan mhux biss għaliex, se jkun hemm spjegazzjoni minn espert lokali dwar kif tagħmel presepju.

Ma jonqsux wkoll l-attrazzjonijiet għat-tfal b’bosta logħob, ikel tradizzjonali tal-Milied, xi tazza inbid sħuna u anke il- qastan. Se jkun hemm ukoll bejgħ ta’ affarijiet tal-milied minn bosta gabbani, żfin u anke kant tal-Christmas Carols.

Kull min żar Citta Ferdinand fl-aħħar jiem setgħa wkoll japprezza s-siġra tal-Milied f’nofs il-pjazza tar-raħal. Dan it-tiżjin se jkompli jiżdied ukoll biex jikkumplimenta din l-attività.

Milied fis-Siġġiewi se tkun qed issir nhar is-Sibt 14 ta’ Diċembru 2019 mill-16:00 ‘il quddiem fi Triq San Nikola u anke Pjazza San Nikola.

Din l-attività qed tittella bl-għajnuna tal-voluntiera u l-għaqdiet tar-raħal apparti wkoll l-għajnuna finanzjarja tar-Reġjun ta’ Nofsinhar.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Heritage Malta tħabbar li ser jerġa jibda l-programm popolari tas-sajf tal-Passaport tal-Istudenti biex tkompli tiżdied l-aċċessibiltà għall-wirt kulturali. Dan il-Programm li jara l-bidu tiegħu nhar it-Tlieta, 21 ta’ Lulju 2020…

Attivita'

Għal sena oħra, l-Għaqda tal-Malti qiegħda tikkollabora mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università sabiex torganizza t-taħdita #tunattoga… u mbagħad? F’din it-taħdita se jipparteċipaw seba’ kelliema, ilkoll gradwati tal-Malti jew li segwew xi kors…

Attivita'

Għada f’Sibt il-Għid, fil-Birgu fid-9.00pm ser tinżamm tradizzjoni li ilha għaddejja għal aktar minn 100 sena; dik magħrufa bħala “Il-Begigga.” Din it-tradizzjoni kienet bdiet meta xi ħadd li kellu dak…

Attivita'

The Kummissjoni WEB, which is the media team within the Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba, during these last 3 weeks embarked on a project to organise…

Aktar