Informazzjoni
Mir-Rediffusion għal rumanz stampat għall-ewwel darba bil-Malti

Wara kważi 50 sena minn meta ħareġ għall-ewwel darba r-rumanz  magħruf ta’ Nicholas Monsarrat fl-1973, ‘The Kappillan of Malta’, issa se jiġi ppubblikat għall-ewwel darba bil-Malti.

It-traduzzjoni saret minn Wistin Born, l-awtur magħruf ta’ ‘Is-Salib tal-Fidda’, anqas minn sena wara li kien ħareġ il-ktieb.

Bil-permess ta’ Monsarrat—li kien jgħix Għawdex, fir-raħal ta’ San Lawrenz—Wistin Born, dak iż-żmien personalità magħrufa fix-xandir pubbliku, ittraduċa l-ktieb biex Charles Arrigo qrah fuq ir-Rediffusion.

Il-manuskritt oriġinali bit-traduzzjoni ta’ Wistin Born kienet ilha mal-50 sena maqfula u minsija f’arkivju privat. Issa, għall-ewwel darba, it-traduzzjoni se tiġi maħruġa għall-pubbliku sħiħa u f’edizzjoni riċerkata.

Ir-rumanz huwa storja mill-isbaħ ta’ mħabba qalbiena fl-agħar żmien ta’ Malta u Għawdex matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Huwa wkoll messaġġ qawwi biex ebda bniedem ma jaqta’ qalbu miċ-ċirkustanzi iebsa ta’ ħajtu.

‘Il-Kappillan ta’ Malta’ se jkun editjat minn Mark Montebello u ppubblikat mid-dar editorjali SKS.