Attivita'
Mixja ta’ solidarjetà biex titqajjem kuxjenza kontra l-vjolenza domestika

Il-Fondazzjoni Dar Merħba Bik qed torganizza Mixja ta’ Solidarjetà bħala parti mis-16-il jum ta’ attiviżmu kontra l-vjolenza domestika.

Il-mixja, li se ssir il-Ħadd li ġej, se tibda għall-ħabta tal-10am minn quddiem il-Kappella ta’ San Ġorġ fil-Blata l-Bajda. Min se jieħu sehem fil-mixja jrid ikun il-Blata l-Bajda daqs nofs siegħa qabel. Il-mixja tintemm quddiem il-Berġa ta’ Kastilja.

Fost il-parteċipanti se jkun hemm il-President Marie-Louise Coleiro Preca, is-Sinjura Michelle Muscat, is-Sinjura Nickie Vella de Fremeaux, Dr Marlene Farrugia, is-Sinjura Claudette Buttigieg, u s-Sinjorina Rosianne Cutajar.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Kull dar għandha anġlu biex iħares lil min jgħix għall-kenn tal-ħitan tagħha … imma l-imsejken anġlu Tonio ilu snin ma jara lil xi ħadd fid-dar li kien jieħu ħsieb! L-affarijiet…

Attivita'

Fil-Perjodu Ruman kien isir rit ta’ eżorċiżmu sabiex in-nies jeħilsu mill-ispirti ħżiena fi djarhom. Dak iż-żmien kienu jemmnu li f’każijiet meta bniedem ma jingħatax difna xierqa jew meta ma jingħadux…

Attivita'

Matul din is-sena, fiż-Żurrieq qegħdin ikunu ċċelebrati bil-kbir tliet anniversarji importanti fl-istorja ta’ dan ir-raħal. Dawn huma: l-200 sena mill-miġja tal-istatwa titulari ta’ Santa Katarina V.M. xogħol l-istatwarju Marjanu Gerada,…

Attivita'

L-Għaqda Mużikali Viżitazzjoni flimkien mal-Kunsill Lokali l-Għarb huma kburin li ser itellgħu t-tieni edizzjoni “Make Music Great”, Festival  Internazzjonali Annwali tal-Baned nhar is-Sibt u l-Ħadd 24 u 25 ta’ Novembru fl-Għarb…

Aktar