Reliġjon
Mons Paul C. Vella jieħu l-pussess tal-kolleġġjata ta’ Sant’Elena
Il-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru 2017 huwa Jum l-Insedjament u l-Pussess tal-Prepostu Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta’ Sant’Elena, Birkirkara. Għalhekk, dakinhar, fil-5.30pm issir iċ-Ċerimonja tal-ħatra tar-Reverendu Monsinjur Paul Carmel Vella bħala Kanonku tal-Kolleġġjata Elenjana u l-Insedjament tiegħu bħala Prepostu ta’ din il-Proto-Kolleġġjata u wara ssir Quddiesa Solenni mmexxija mill-E.T. Monsinjur Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta, li fiha r-Reverendu Monsinjur Paul Carmel Vella jingħata l-mandat bħala Arċipriet fil-bidu tal-ħidma pastorali tiegħu tal-Parroċċa ta’ Sant’Elena Imp. Awg.
Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Il-Parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Ħamrun ser tagħalaq 50 sena Parroċċa. Sewwa sew fl-1 ta’ Jannar 2018, il-Parroċċa tal- Immakulata Kunċizzjoni ser tiċċelebra l-Ġubilew tad-Deheb permezz ta’ quddiesa kkonċelebrata fl-1 ta’ Jannar…

Mużika, Reliġjon

Matul is-sena 2018 ir-raħal taż-Żurrieq ser ikun qiegħed jiċċelebra bil-kbir tlett anniversarji importanti fl-istorja tiegħu.  Il-200 sena mill-miġja tal-istatwa titulari ta’ Santa Katarina V.M., xogħol l-istatwarju Marjanu Gerada, l-400 sena…

Reliġjon

Fl-okkazjoni tal-1950 anniversarju tal-martirju ta’ San Pawl, il-Kapitlu Metropolitan se jippreżenta l-Oratorju: PAWLU TA’ MALTA, versi tal-Professur Oliver Friggieri, b’mużika tal-Professur Charles Camilleri. L-Oratorju se jsir fil-Katidral Metropolitan ta’ San…

Reliġjon

Il-knisja Parrokkjali ta’ marsaxlokk ser tagħlaq 50 sena kkonsagrata fis-17 ta’ Settembru 2017. Kien għalhekk li din is-sena Mons. Arċisqof għoġbu jgħolli d-dinjita tal-Knisja għal Santwarju Marjan – post ta’…

Aktar