Informazzjoni
“Naqqas il-konsum ta’ skart biex nipproteġu l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni” il-messaġġ lid-delegati tal-Commonwealth

“L-iskart jista’ jkun evitat meta nagħmlu użu mill-ġdid jew meta nirriċiklaw il-prodotti” qal l-Ing Mario Schembri waqt il-preżentazzjoni tiegħu fil-Konferenza tal-Gvern Lokali tal-Commonwealth li saret hawn Malta bit-tema “F’saħħitna għall-futur: riżorsi u kapaċità għal Gvern Lokali effettiv”.

“Jekk irridu nagħmlu użu mill-ġdid tal-prodotti u / jew innaqqsu l-konsum tagħhom, jeħtieġ li l-prodotti jkunu ddisinjati u manifatturati b’ dan il-għan. Dan jissejjaħ eko-disinn u hu wieħed mill-għadd ta’ responsabbiltajiet li għandhom il-produtturi,” qal l-Ing. Schembri, membru tal-bord tal-Extended Producer Responsability Alliance (EXPRA) u l-Kap Eżekuttiv ta’ GreenPak Cooperative Society.

Matul kull fażi fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ prodott, mid-disinn inizjali, l-għażla tal-materjali, il-manifattura, l-użu sal-ġbir tiegħu meta jsir skart, dawn il-fażijiet kollha jinfluwenzaw id-destin ta’ prodott wara li jkunu intuża mill-konsumatur. Dan il-kunċett, li jissejjaħ Extended Producer Responsibility  (EPR), sar prinċipju stabbilit fil-politika ambjentali tal-ħajja ta’ kuljum. L-EPR jeżisti f’numru dejjem jikber ta’ pajjiżi u jwassal biex jittaffa’ l-piż tal-gvern lokali u ta’ dawk li jħallsu t-taxxi għall-ġestjoni ta’ prodotti li m’għadx għandhom użu, tnaqqis fl-ammont ta’ skart destinat għall-miżbla, filwaqt li jiżdiedu r-rati ta’ riċiklaġġ u l-ħarsien tar-riżorsi tagħna li mhumiex infiniti. L-EPR hu tajjeb għall-futur minħabba li jbiddel l-attitudnijiet tas-soċjetà tal-lum għall-benefiċċju ta’ ġenerazzjonijiet futuri.

“Għall-benefiċċju tal-ġenerazzjonijiet futuri, is-soċjetà tal-lum jeħtieġ li tnaqqas il-konsum tar-riżorsi.  Dan jista’ jsir permezz ta’ programmi ta’ ġestjoni tajba ta’ skart li jinvolvu direttament lill-komunità u li jwasslu għal ambjent aħjar,” spjega l-Ing Schembri

L-avveniment tal-Commonwealth iffoka fuq strateġiji biex tingħata spinta  lill-bażi tar-riżorsi u l-kapaċità tal-gvern lokali u biex titjieb il-prestazzjoni, il-governanza u t-twassil tas-servizzi, ħalli jkun żgurat li dawn jaqdu id-domanda fil-ġejjieni.

Fil-preżentazzjoni tiegħu,  intitolata “Responsabbiltà tal-Produttur għal Gvern Lokali Effettiv”, l-Ing. Schembri spjega kif l-EPR jinvolvi lill-intrapriża privata, konsumaturi u gvern lokali billi jinkorpora responsabbiltà soċjali korporattiva u jipprovdi strument finanzjarju sostnut li jgħin jiżviluppa lill-infrastruttura tal-iskart u jiffinanzja l-edukazzjoni ambjentali. L-EPR hu għodda governattiva effettiva għall-immaniġġjar tal-iskart peress li jgħaqqad is-settur privat mal-komunità.

L-EXPRA hi l-alleanza tas-sistemi tal-irkupru u r-riċiklaġġ tal-iskart tal-imballaġġ u l-ippakkjar li huma proprjetà tal-industrija obbligata li jitħaddmu fuq bażi mhux għall-qligħ.  L-EXPRA taġixxi bħala l-vuċi awtorevoli u pjattaforma ta’ politika komuni li tirrappreżenta l-interessi tal-organizzazzjonijiet kollha tal-irkupru u r-riċiklaġġ tal-ippakkjar tal-membri tagħha mwaqqfa u mmexxija minn jew f’isem l-industrija obbligata. Dawn l-organizzazzjonijiet ta’ rkupru nazzjonali, li l-GreenPak Coop Society ta’ Malta hi membru fosthom, qed isegwu għanijiet simili biex jiżguraw l-irkupru u r-riċiklaġġ tal-iskart tal-imballaġġ bl-iktar mod effiċjenti ekonomikament u ekoloġikament tajjeb.

Għal aktar minn għaxar snin, il-GreenPak ilha topera programmi għall-ġbir ta’ skart ta’ imballaġġ, skart elettriku u elettroniku (WEEE) filwaqt li dan l-aħħar qed tħadem skemi ta’ ġbir ta’ batteriji (BATREE) f’Malta.

Aħbarijiet Oħra
Informazzjoni

Nhar il-Ħadd, 28 t’Ottubru, Heritage Malta qed tistieden lill-pubbliku biex igawdi attivitajiet varji li qed jiġu organizzati fis-sit arkeoloġiku ta’ San Pawl Milqi f’Burmarrad. Bosta mill-attivitajiet se jiffukaw fuq il-produzzjoni,…

Informazzjoni

The 36th General Assembly of the European Seismological Commission will take place at the Mediterranean Conference Centre, Valletta between the 2nd and 7th September 2018. This prestigious conference is being…

Informazzjoni

L-għaqda volontarja Żejtun Organisation to Empower You (ŻOEY) bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali taż-Żejtun u l-Fondazzjoni Valletta18 se tkun qed torganizza avventura nazzjonali bla ħlas, The Żejtun National Heritage Treasure Hunt nhar il-Ġimgħa, 10 ta’ Awwissu,…

Informazzjoni

L-arblu navali fil-Forti Sant’Anġlu tniżżel minn Heritage Malta bil-kollaborazzjoni tal-Ordni Sovran u Militari ta’ Malta (SMOM). L-operazzjoni biex instab l-aħjar metodu kif kellu jitniżżel dan l-arblu ilha għaddejja x-xhur u…

Aktar