Teatru
Piż Massimu għat-Teatru Malti

Il-ġimgħa li għaddiet tħabbar il-kast stellari ta Raymond “Fight” Beck,
il-produzzjoni li jmiss ta’ Teatru Malta li ġie mwaqqaf m’ilux, flimkien ma’ Spazju Kreattiv, u Andre Mangion permezz tal-appoġġ tal-Fond Malti għall-Arti.

Il-kitba hija tal-awtur emerġenti ta’ Teatru Malta għall-2018, Mangion, kittieb u attur żagħżugħ li wera potenzjal kbir matul il-karriera tiegħu, Raymond “Fight”Beck huwa dramm li jittratta x-xena lokali tal-boxing imma mhux biss.

L-istorja issa qed tinbidel fi produzzjoni rriverenti li se tintwera għall-ewwel darba fit-teatru tal-Kavallier ta’ San Ġakbu nhar is-Sibt 10 ta’ Marzu.
“Iġġiegħlek tidħak, imma tfajjarlek xi daqtejn bil-ponn ukoll. Meta tispiċċa,
l-istorja ta’ Mangion mistennija tħalli l-udjenzi b’nifishom maqtugħ filwaqt li jitolbu għall-aħħar daqqa,” qal Sean Buhagiar, id-direttur artistiku tat-Teatru Nazzjonali li qed jidderiġi l-produzzjoni.

Din il-biċċa xogħol oriġinali fl-aħħar mill-aħħar mhix biss dramm dwar
l-isportività inekwivoka murija bejn iż-żewġ boxers protagonisti miż-Żejtun; hija produzzjoni dwar il-ħajja, u dwar il-provi u t-tribulazzjonijiet li ġġib magħha.

Il-klassiżmu, korruzzjoni u ħafna aktar jiġri bejn kull rawnd ġlied eċċitanti li jseħħ fir-ring.

Mangion jixħet dawl fuq il-passat u l-preżent turbolenti tal-karattri tiegħu,
bir-ring tal-boxing bħala l-post fejn ixerrdu d-demm, l-għaraq u d-dmugħ. “Din l-istorja ilha żmien twil ġejja, iżda kienet val la pena. Trid tintefa’ tagħmel it-training. Training u training sa ma tispiċċa aħjar minn kemm qatt stajt timmaġina. Nispera li l-udjenza se ssir tħobb dan id-dramm bħalma nħobbu jien. Dik tkun ir-rebħa tagħna,” qal Andre Mangion eċitat.

L-attur stabbiliti, John Montanaro jidħol fir-rwol ewlieni ta’ Raymond filwaqt li Davide Tucci ser jisraq aktar qlub bħala Dyson Cumbo, l-antagonist tad-dramm. L-atturi tħarrġu għal xhur sħaħ mal-boxer professjonali Super Steve Martin, b’antiċipazzjoni għall-premier, u tgħallmu ħafna dettalji dwar dan l-isport mill-boxers lokali li jafuhom l-aħjar.

Ma tantx hemm ħin x’taħli, il-biljetti bikrija diġà qed itiru mill-ixkafef tas-swali  tal-boxing u mill-idejn il-bejjiegħa awtorizzati ta’ Teatru Malta. U issa li l-biljetti qed jinbiegħu mill-box office ta’ Spazju Kreattiv.

Il-kast għandu atturi veterani oħrajn bħal Lilian Pace Vassallo, Philip Mizzi,
Peter Galea u t-Triccas li jingħaqad mal-atturi li l-udjenzi kollha jħobbu, Hector Bruno li għandu rwol differenti minn dak li s-soltu mdorrijin naraw. Imbagħad hemm Kim Dalli, Ray Abdilla, u Toni Busuttil li jgħaqqdu l-kast rinomat!

Aktar dettalji u prenotazzjonijiet onlajn fuq www.teatrumalta.org.mt. Il-box
office ta’ Spazju Kreattiv jista’ jiġi kkuntattjat fuq 21223200.

Il-produzzjoni se tittella’ disa’ darbiet bejn l-10 u t-18 ta’ Marzu.

Aħbarijiet Oħra
Teatru

Fil-familja Mercieca erbat aħwa jgħixu taħt l-istess saqaf: Anon, Franklin, David u Petra. F’24 siegħa jiġri minn kollox: jum il-votazzjoni f’elezzjoni ġenerali li waslet għal għarrieda, u li ħabtet mal-festa…

Mużika

Il-Qtates ta’ max-Xatt huwa spettaklu maġiku għat-tfal li se jiftaħ il-programm ta’ Teatru Malta għall-2019 fit-23 u l-24 ta’ Frar bi sħubija ma’ Festivals Malta. Din il-produzzjoni hija adattament tal-ktieb…

Teatru

Dramm oriġinali miktub minn Joseph Galea b’direzzjoni ta’ Carlos Farrugia se jkun qed jittella’ f’Marzu li ġej fit-Teatru Manoel. Jirreċtaw fid-dramm hemm l-atturi Charles Sammut, Frida Cauchi, Shelby Aquilina, Michela…

Teatru

The international stars of The Acrobat (Blood Ties), which will be staged for the first time in Malta next month by Unifaun Theatre Productions, have arrived this week to start…

Aktar