Plakek informattivi dwar siti u binjiet storiċi madwar iż-Żejtun

Nhar il-Ħadd, 3 ta’ Frar fl-10am se jiġi nawgurat il-proġett PLAKKASTORJA fiż-Żejtun.

Dan il-proġett jinkludi numru ta’ stands bi plakkek informattivi dwar siti u binjiet storiċi fiż-Żejtun. B’kollox ser ikunu twaħħlu aktar minn 50 stand bil-plakka mifruxa madwar iż-Żejtun kollu. L-informazzjoni fuq kull plakka hija sew bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u minn fuq kull plakka, permezz tal-QR code u l-użu tal-mobile, wieħed ser ikun jista’ jimraħ għall-aktar informazzjoni storika u dettalji dwar knejjes, bini storiku u djar.  Fl-istess waqt wieħed se jkun jista’ jimxi fi triqat iż-Żejtun u jsegwi minn post għall-ieħor.

Il-proġett PLAKKASTORJA qed isir minn Wirt iż-Żejtun b’kollaborazzjoni sħiħa mal-Kunsill Lokali taż-Żejtun u ġie parzjalment iffinanzjat (80%) mill-Voluntary Organisations Project Scheme (2018) imħaddma mill-Kunsill Malti għall-Volontarjat fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat.

L-inawgurazzjoni ta’ dan il-proġett ser issir mill-Onor. Dr. Owen Bonniċi, Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, flimkien mal-Onor. Dr Clifton Grima, Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat.  Waqt iċ-ċerimonja ser jieħdu sehem il-Fourtune String Quartet u l-attivita’ ser issir fi Triq Sant’ Anġlu, quddiem Villa Curmi.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

It-tielet edizzjoni tal-Gozo Film Festival ser tiġi organizzata mill-Gozo Film Club bis-sostenn tal-Ministeru għal Għawdex u l-Malta Film Commission. Il-Gozo Film Festival se jsir bejn il-Ġimgħa t-23t’Awwissu u l-Ħadd 25 ta’ Awwissu….

Mużika

Il-Big Friends Guggen Musik Band bejn is-26 ta’ Awwissu u l-1 ta’ Settembru ser tkun Leni fi Sqallija, fejn ser tesegwixxi mużika Maltija u għal darb’ oħra tkun ta’ ambaxxatriċi…

Attivita'

NnG Promotions has announced three big local names to perform in Malta’s annual staple Joseph Calleja concert next week. Malta’s best selling pop music artist Ira Losco who has recently released her 6th…

Mużika

L-Għaqda Korali u Orkestrali Maria Bambina A.D.1947 tal-Mellieħa se tkun qiegħda żżomm l-appuntament tagħha billi ttella’ l-kunċert annwali fl-okkażjoni tal-festa ta’ Marija Bambina nhar il-Ħadd 1 ta’ Settembru fit-20.15 fil-pjazza…

Aktar