Wirja
Presepju kreattiv esebit fis-sede tas-Soċjetà Filarmonika Lourdes fil-Qrendi

Dan iż-żmien tal-Milied, aktar minn żmien ieħor fost is-sena, ifakkar lil bosta fit-tradizzjonijiet ta’ tfulitna.  Fost l-oħrajn il-purċissjoni bil-bambin, il-ġulbiena, u l-presepji differenti bil-ġebel tal-gagazza jew bil-kartapesta.

Dawn it-tradizzjonijiet tilfu xi ftit mill-importanza, għadhom ħajjin sew f’ħajjet ħaddieħor.  Fost dawn hemm Catherine D’Amato, mara mill-Qrendi, li x-xogħol kreattiv bl-idejn huwa għal qalbha ħafna.  Kull sena tagħmel presepju, liema xogħol artistiku mis-sena li għaddiet beda jkun esebit fis-sede tas-Soċjetà Filarmonika Lourdes fil-Qrendi.

Din is-sena, fl-esebizzjoni fil-Qrendi, wieħed isib it-tħabbira tal-anġlu lil Marija, imbagħad hemm iż-żjara tal-Madonna lil Santa Eliżabetta, l-anġlu jidher lit-tliet rgħajja u ovvjament in-natività li tinkludi lil San Ġużepp, il-Madonna u Ġesù Bambin.  Magħhom hemm ukoll il-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju u l-miġja tal-maġi.  B’din tal-aħħar turi lil Ġesù meta kien aktar imfarfar, żjara li mhux normalment narawha fil-Presepju.

Il-Presepju huwa wieħed differenti għaliex jidħol fid-djar tal-familji li għexu f’dik l-epoka u juri dettall dwar dak li kien jiġri f’dak iż-żmien.  Ma tarax biss għerien, kif naraw f’ħafna presepji imma dan huwa presepju b’differenza li sar b’ħafna studju u riċerka.

Il-Presepju ta’ Catherine D’Amato qed ikun esebit fis-Sede ta’ Soċjetà Filarmonika Lourdes fil-Qrendi u jibqa’ miftuħ sas-6 ta’ Jannar 2019.

 

Aħbarijiet Oħra
Wirja

L-entużjasti tal-istorja li ma rnexxilhomx iżuru l-wirja temporanja ta’ Heritage Malta bl-isem Behind Closed Doors: Fort St Angelo and the Royal Navy 1906-1979 ġewwa l-Forti Sant’Anġlu jistgħu jgawdu din l-esperjenza…

Wirja

Għada, 8 ta’ Lulju 2019, għall-ħabta tat-8.30pm, fi Pjazza Mifsud Bonnici, Marsaskala, ser jittella’ kunċert mużikali mill-Banda tal-Pulizija. Se ssir ukoll wirja mill-Precision Drill Team u mis-Sezzjoni tal-Klieb, flimkien ma’…

Wirja

Bħala parti mill-missjoni tagħha biex tassigura li l-elementi tal-wirt kulturali jkunu aċċessibbli għal kulħadd, qed tiġi organizzata żjara speċjali ġewwa l-MUŻA minn Heritage Malta u l-Aġenzija Sapport, nhar l-Erbgħa 10…

Wirja

Il-Kummissjoni Nar Soċjetà Mużikali Beland ser tkun qed torganizza The Beland Motor Show għat-tielet sena konsekuttiva bejn is-27 u 28 ta’ Lulju. Fis-27 ta’ Lulju l-wirja ser tkun qed titella’…

Aktar