Kultura
Programm vokali u mużikali tal-Milied f’Tas-Sliema

Is-Soċjetà Filarmonika ‘Sliema’ flimkien mal-Patrijiet Franġiskani, u l-Kummissjoni Festi Santwarju Madonna tas-Sacro Cuor u bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema, se ttella’ l-Programm Vokali u Mużikali tal-Milied nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Diċembru fis-7 ta’ filgħaxija fis-Santwarju Marjan Madonna tas-Sacro Cuor f’Tas-Sliema.

Il-Programm se jkun imtella mill-Banda Ċittadina ‘Sliema’ li se tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro Lesley Tabone.

Flimkien mal-Banda ‘Sliema’ se jieħdu sehem il-Kor Vokali ‘EnKor’ kif ukoll il-kantanta Shaznay Mangion. Dawn se jdoqqu siltiet popolari, flimkien ma’ siltiet a capella.

Id-dħul huwa b’xejn.