Attivitajiet Kulturali
Is-sagru u l-profan jiltaqgħu f’wirja fotografika

L-Għaqda Mużikali Santa Marija ta’ Ħal Għaxaq, permezz tal-fond ‘Komunitajiet Kreattivi’ fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti, qed ittella’ wirja fotografika fil-piano nobile tas-sede tas-Soċjetà.

Din il-wirja hi kollezzjoni fotografika ikkummissjonata mill-istess Soċjetà, xogħol il-fotografu Sebio Aquilina.

Il-wirja hi maqsuma f’żewġ partijiet li fihom jinħoloq bħal spazju ta’ riflessjoni permezz tal-kuntrast bejn ir-ritwal sagru kontrappost mar-ritwal profan.

Din il-ġabra ta’ ritratti bħal tonsob xeni ħajjin mill-iljieli tal-karnival spontanju Għaxqi u mill-purċissjoni magħrufa bħala tar-Redentur li sseħħ f’Ras ir-Randan.

Ritratti li jaqbdu b’saħħa l-azzjoni vibranti u l-emozzjonijiet tal-mument hekk kif qed iseħħu fil-pjazza jew fit-triqat antiki tar-raħal.

Xbihat bħal xhieda ta’ ritwali repetuti fis-sekli taż-żmien. Ritratti li jostru fihom xeni bħal donnhom misruqa mill-imgħoddi ta’ dan ir-raħal ċkejken, waqt li jibqgħu straordinarjament kontemporanji.

Aħbarijiet Oħra
Attivitajiet Kulturali

Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun u SpazjArti se jorganizzaw serata mill-aktar divertenti u informattiva li tikkonsisti minn qari għall-kbar mal-awtur Żejtuni Trevor Zahra, nhar it-Tnejn, 19 ta’ Frar, 2018 fis-7pm fil-binja tal-Kunsill Lokali taż-Żejtun, Triq Sant’…

Attivitajiet Kulturali

S’issa saru ħames sfidi fejn id-Dan jew is-San kellhom jieklu l-ikel tal-qtates, jaqalgħu għaxar daqqiet ġo wiċċhom, jieklu l-bżar aħmar, jixorbu l-ilma bis-sardin u jieklu kannoll b’saqajhom. Ma’ dawn l-isfidi…

Attivitajiet Kulturali

Teatru Salesjan, it-teatru tal-kommunità f’Tas-Sliema, ħabbar staġun teatrali ġdid għall-familji. Minn Marzu sa Mejju 2018 tlett produzzjonijiet għat-tfal ser jittellgħu bħala parti mill-istaġun imsejjaħ Nuna Palk, kollaborazzjoni bejn Teatru Salesjan…

Attivitajiet Kulturali

Se tiġi inawgurata wara li ġiet irrestawrata l-istatwa antika u devota ta’ San Ġużepp Inkurunat. L-inawgurazzjoni se ssir nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Marzu. Fis-7.30 p.m. fil-Knisja Katidrali ta’ Malta, fl-Imdina,…

Aktar