Reliġjon
San Publju ċċelebrat f’Buġibba nhar is-Sibt li ġej

L-Assoċjazzjoni Publju ta’ Malta tgħid li għall-Maltin il-Kapitlu 28 tal-Atti tal-Appostli huwa speċjali, għax insibu r-rakkont tal-ġrajja tal-miġja ta’ San Pawl f’pajjiżna u l-laqa’ li Publju, l-prinċep tal-gżira għamillu.

Il-figura ta’ Publju hi pjuttost waħda siekta iżda fil-ftit vrus tal-Atti naraw ir-relevanza kbira li dan il-personaġġ għandu għal żmienna speċjalment quddiem sitwazzjonijiet etiċi u morali marbuta mal-ħajja, mal-immigrazzjoni u tmexxijja, fil-fatt Publju, il-prinċep Malti u aktar tard l-ewwel ragħaj nisrani f’pajjiżna jirrapreżenta t-tmexxija ċivili u spiritwali ta’ Malta.

L-Assoċjazzjoni Publju ta’ Malta hi għaqda volontarja li twaqqfet bil-għan li żżomm ħaj il-kult u d-devozzjoni tal-qaddis permezz ta’ diversi inizjattivi li tieħu matul is-sena. Għat-tielet sena l-Assoċjazzjoni ser tkun qed tmexxi x-xbieha tal-qaddis permezz ta’ festa li ser tiċċelebra ġewwa Buġibba, fil-qalba ta’ post turistiku nhar is-Sibt li ġej, 14 ta’ Settembru 2019.

Fis-7.00pm ser issir quddiesa animata mill-grupp ‘Rising Sun’ max-xatt ta’ Buġibba (faċċata tad-Dolmen). Wara l-quddiesa ser issir manifestazzjoni bi statwa ta’ San Publju, akkumpanjata mill-banda li tasal sal-pjazza ta’ Buġibba fejn tingħata l-Barka Sagramentali.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Il-festa tal-Madonna tal-Karmnu tinsab wara l-bieb. Liema festa, fost l-oħrajn, tiġi ċċelebrata b’devozzjoni liema bħalha fil-Belt Valletta nhar is-16 ta’ Lulju. Fl-isfond ta’ dan il-jum, f’jum il-festa fis-6.30pm se ssir…

Reliġjon

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Novembru 2019 jingħata bidu għal disgħa t’ijiem ta’ Novena ta’ preparazzjoni għall-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni fl-Imqabba. In-Novena tiftaħ fil-Knisja Parrokkjali tal-Imqabba fil-5:30pm bir-reċita tar-Rużarju. Wara tingħad il-Kurunella tal-Immakulata Kunċizzjoni u tingħata l-Barka…

Reliġjon

Fl-okkażjoni tal-400 sena mill-inkwadru tal-Madonna ta’ Pinu, ix-xbieha pellegrina se tkun qiegħda tintlaqa’ fil-Parroċċa ta’ Birżebbuġa fix-xahar t’Ottubru, xahar iddedikat lil Ommna Marija. L-Inkwadru jasal l-Erbgħa 9 t’Ottubru fit-8.00pm, meta…

Reliġjon

Nhar il-Ħadd 25 ta’ Awwissu, wara nuqqas ta’ aktar min tletin sena l-Luqin ser jerġgħu jaraw l-istatwa devota tal-Madonna taċ-Ċintura, lura fit-toroq tar-raħal. Kienet ilha ħafna x-xewqa tal-Luqin li din…

Aktar