Mużika
‘Santa Marija, il-Mara l’Hi Sbuħija’ – Kunċert ta’ mużika oriġinali fiċ-Ċittadella

Il-kunċert-oratorjo bit-tema ‘Santa Marija, il-Mara l’Hi Sbuħija’, se jittella’ nhar is-Sibt, 4 ta’ Awwissu mill-Fondazzjoni Santa Ċeċilja ta’ Għawdex. Dan l-oratorjo huwa marbut mal-misteru tal-Assunta u mat-tradizzjonijiet li jsawwru dan il-poplu u li huma marbutin mal-ġrajja tal-Konvoj ta’ Santa Marija.

Waqt it-tnedija ta’ dan il-kunċert-oratorju li ser isir fil-Knisja Katidrali ta’ Għawdex, il-Ministru Justyne Caruana faħħret l-impenn u l-professjonalità li qed tħaddan din l-għaqda volontarja biex kull ma jmur, tkompli tkattar il-wirt kulturali, speċjalment dak mużikali fil-gżira Għawdxija. Il-Ministru Caruana rringrazjat lis-Surmast Antoine Mercieca kif ukoll lis-Sur Joe W. Psaila li ħa ħsieb jikteb il-lirika għal dan l-oratorju b’differenza.

Il-Ministru għal Għawdex qalet li din l-inizjattiva, ikkwalifikat b’suċċess biex tikseb il-fondi taħt l-iskema li nieda l-istess ministeru biex tassisti organizzazzjonijiet volontarji Għawdxin u dan juri l-impenn tal-Ministeru għal Għawdex biex tisseddaq il-kultura f’Għawdex u b’hekk ikollna prodott turistiku b’valur miżjud.

L-oratorjo hu miktub għal solisti u orkestra li se jkunu taħt id-direzzjoni mużikali u artistika tas-surmast Antoine Mercieca. Se jieħdu sehem is-soprani Rosabelle Bianchi, Ruth Portelli, u Maria Grech Magro, il-mezzo-sopran May Caruana, it-tenur Charles Vincenti, u l-baritonu Louis Andrew Cassar.

Dan il-kunċert-oratorju ser isir ġewwa l-Katidral ta’ Għawdex nhar is-Sibt, 4 ta’ Awwissu 2018 u se jibda fit 8.30pm. Il-pubbliku inġenerali hu mistieden bla ħlas.

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Following a hugely successful night in the MCC, on Friday 30th November, with the rock orchestral “QUEEN meets COLDPLAY”, the Gozo Youth Orchestra and 7SPP, with the support of Festivals…

Mużika

Il-Banda tal-Korp tal-Pulizija se torganizza l-kunċert annwali ‘Winter Wonderland’ nhar l-24 ta’ Diċembru 2018 fis-6.30pm, fi Pjazza Teatru Rjal, il-Belt Valletta. Fil-kunċert se jieħdu sehem Kevin Borg, Neville Refalo, Kimberley Manicaro,…

Mużika

Malta’s most anticipated Magical Christmas show is back for the 4th consecutive year as the Mediterranean Conference Centre is expected to turn into one energetic concert on Saturday 15th and…

Mużika

Tenor Joseph Calleja heads a world class line up of performers for this year’s BOV Joseph Calleja Foundation fundraising concert, which will feature the concertmaster at the Metropolitan Opera in…

Aktar