Mużika
‘Santa Marija, il-Mara l’Hi Sbuħija’ – Kunċert ta’ mużika oriġinali fiċ-Ċittadella

Il-kunċert-oratorjo bit-tema ‘Santa Marija, il-Mara l’Hi Sbuħija’, se jittella’ nhar is-Sibt, 4 ta’ Awwissu mill-Fondazzjoni Santa Ċeċilja ta’ Għawdex. Dan l-oratorjo huwa marbut mal-misteru tal-Assunta u mat-tradizzjonijiet li jsawwru dan il-poplu u li huma marbutin mal-ġrajja tal-Konvoj ta’ Santa Marija.

Waqt it-tnedija ta’ dan il-kunċert-oratorju li ser isir fil-Knisja Katidrali ta’ Għawdex, il-Ministru Justyne Caruana faħħret l-impenn u l-professjonalità li qed tħaddan din l-għaqda volontarja biex kull ma jmur, tkompli tkattar il-wirt kulturali, speċjalment dak mużikali fil-gżira Għawdxija. Il-Ministru Caruana rringrazjat lis-Surmast Antoine Mercieca kif ukoll lis-Sur Joe W. Psaila li ħa ħsieb jikteb il-lirika għal dan l-oratorju b’differenza.

Il-Ministru għal Għawdex qalet li din l-inizjattiva, ikkwalifikat b’suċċess biex tikseb il-fondi taħt l-iskema li nieda l-istess ministeru biex tassisti organizzazzjonijiet volontarji Għawdxin u dan juri l-impenn tal-Ministeru għal Għawdex biex tisseddaq il-kultura f’Għawdex u b’hekk ikollna prodott turistiku b’valur miżjud.

L-oratorjo hu miktub għal solisti u orkestra li se jkunu taħt id-direzzjoni mużikali u artistika tas-surmast Antoine Mercieca. Se jieħdu sehem is-soprani Rosabelle Bianchi, Ruth Portelli, u Maria Grech Magro, il-mezzo-sopran May Caruana, it-tenur Charles Vincenti, u l-baritonu Louis Andrew Cassar.

Dan il-kunċert-oratorju ser isir ġewwa l-Katidral ta’ Għawdex nhar is-Sibt, 4 ta’ Awwissu 2018 u se jibda fit 8.30pm. Il-pubbliku inġenerali hu mistieden bla ħlas.

Aħbarijiet Oħra
Mużika

St Paul Choral Society, wieħed mill-aqwa korijiet polifoniċi f’Malta, ser jippreżenta kunċert bil-kor, l-orgni u l-orkestra taht it-tmexxija ta’ Dr Hugo Agius Muscat.  Dan il-kunċert ser isir fl-għeluq il-20 anniversarju…

Mużika

Fuq stedina tal-Assemblea Regionale Siciliana u tal-Uffiċċju tal-President ta’ Malta, is-Soċjetà Filarmonika L’Unione ta’ Ħal Luqa ġiet mistiedna sabiex ittella’ programm mużikali fil-Palazz Normann li fih jiltaqa’ l-Parlament Reġjonali ta’…

Mużika

Se jsir kunċert fuq l-orgni mill-Organista Joe Caruana fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun, nhar is-Sibt, 29 ta’ Settembru 2018 fit-8.00pm. Il-kunċert se jsir fl-okkażjoni ta’ ‘Żejt iż-Żejtun’, organizzat mill-Kunsill Lokali flimkien mal-Kunsill…

Mużika

Back in January it was announced that the charismatic and talented Joe Roscoe was to be the new frontman of Red Electrick and from then on there was no looking…

Aktar