Informazzjoni
Sensiela ta’ bolol dwar il-wirt reliġjuż fit-toroq taż-Żejtun

Il-Grupp Filateliku taż-Żejtun se jkun qed jibda sensiela ta’ bolol dwar il-wirt reliġjuż fit-toroq taż-Żejtun, bl-isem Niċeċ iż-Żejtun. L-ewwel sett ta’ ħames bolol personalizzati (fuq sheet waħda) u ħames postcards, se jkunu qed joħorġu nhar it-Tnejn, 30 ta’ April, 2018. Il-bolol b’għadd limitat jistgħu jinxtraw mill-Kunsill Lokali taż-Żejtun bħala mint jew inkella bit-timbru tal-ġurnata tal-fergħa taż-Żejtun, imwaħħlin fuq envelopp kommemorattiv. B’kollox din is-sensiela se tkun ta’ 25 bolla u se toħroġ f’dawn is-sentejn.

Fiż-Żejtun insibu aktar minn 90 niċċa antika li jmorru lura għas-seklu 17. Dawn in-niċeċ għandhom devozzjoni kbira fiż-Żejtun u warajhom hemm stejjer interessanti. Ħafna min-niċeċ għandhom l-indulġenzi li ngħataw minn isqfijiet differenti, bl-aħħar waħda minnhom tkun dik tal-Madonna tar-Rużarju mgħotija mill-Aċrisqof Mikiel Gonzi fi żmien il-Konċilju Vatikan it-Tieni (fejn minn dan il-konċilju ħareġ li ma jistgħux jingħataw aktar indulġenzi lil dawn ix-xbihat fit-toroq).

Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun kien tella wirja dwar in-Niċeċ u l-Istatwi f’Triqat iż-Żejtun lura għall-2015, fejn din kienet ġibdet attenzjoni kbira ta’ mijiet ta’ viżitaturi, u minn hawn beda aktar l-interess fost iż-Żwieten u l-barranin dwar is-sbuħija ta’ dan il-wirt reliġjuż f’triqat iż-Żejtun, li hu wieħed mill-aktar lokalitajiet li għandhu niċeċ wara Ħal Qormi u r-Rabat.

In-niċeċ ta’ dan is-sett juru; in-Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes ta’ Triq Lorenzo Gafà f’Bir id-Deheb, In-Niċċa ta’ Kristu Kurċifiss (l-akbar niċċa fiż-Żejtun) ta’ Triq Taltas, Bisqallin, in-Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu ta’ Sqaq il-Madonna tal-Bon Kunsill, l-Istatwa ta’ San Pawl ta’ Triq Marsaxlokk, u n-Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju ta’ Triq Santa Katarina, (li hemm referenza għaliha aktar ‘il fuq).Il-kwalità ta’ dawn il-bolol hi ta’ livell għoli kif il-MaltaPost stess faħħret id-disinn tagħhom.

Dawk li huma interessati li jordnaw dan il-bolol bit-timbru tal-ġurnata (first day cover), għandhom jagħmlu l-ordni tagħhom sa nhar il-Ħamis, 26 ta’ April, 2018, billi jibagħtu e-mail fuq [email protected] jew iċemplu fuq 21 663 866 jew 99 203 815

Aħbarijiet Oħra
Informazzjoni

L-arblu navali fil-Forti Sant’Anġlu tniżżel minn Heritage Malta bil-kollaborazzjoni tal-Ordni Sovran u Militari ta’ Malta (SMOM). L-operazzjoni biex instab l-aħjar metodu kif kellu jitniżżel dan l-arblu ilha għaddejja x-xhur u…

Informazzjoni

Wara kważi 50 sena minn meta ħareġ għall-ewwel darba r-rumanz  magħruf ta’ Nicholas Monsarrat fl-1973, ‘The Kappillan of Malta’, issa se jiġi ppubblikat għall-ewwel darba bil-Malti. It-traduzzjoni saret minn Wistin…

Informazzjoni

Il-Malta Society of Arts se tkun qed toffri aktar minn tletin kors fl-Arti Viżiva, Applikata u tal-Ispettaklu li se jibdew fl-aħħar ta’ Jannar 2018 L-applikazzjonijiet għall-korsijiet tal-Malta Society of Arts…

Informazzjoni

L-GĦAQDA FILANTROPIKA TALENT MOSTI bi pjaċir tistiednek iżżur l-20 edizzjoni Tal- Wirja Tradizzjonali tal-Milied Fiċ-Ċentru ta’ Kultura Nazzjonali fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta Bejn it-13 ta’ Diċembru 2017 u…

Aktar