Reliġjon
Serata biex tfakkar il-memorja tal-Isqof Sylvester Carmel Magro

Il-Fondazzjoni Gwanni Pawlu II b’kollaborazzjoni sħiħa mal-Partijiet Franġiskani ser tikkommemora l-Isqof Sylvester Carmel Magro li miet f’Jannar ta ‘din is-sena.

Mgr Magro kien mir- Rabat Malta iżda l-familja tiegħu oriġinarjament hi mil-lokalità tan-Nadur Għawdex. Huwa kien Vigarju Apostoliku ta ‘Benghazi fil-Libja għal 19-il sena. Mons Magro serva għal xi żmien fil-Konvent Franġiskan f’Għajnsielem u wara li rtira kien viżitatur frekwenti fil-kunvent.

Is-Serata li għandha l-koperazzjoni sħiħa tal-Ministeru għal Għawdex u il-Kunsill Lokali ta’ ser tospita żewġ kantanti żgħażagħ Għawdxin minn Għajnsielem, it-Tenur Angelo Muscat se jkanta biċċiet reliġjużi mir-repertorju tiegħu u l-kantanta pop Deborah C li ser tkanta wkoll mir-repertorju tagħha.

Din it-Tifkira Mużikali se ssir fil-Knisja ta ‘Sant’Anton ta’ Padova Għajnsielem nhar is-Sibt 6 t’Ottubru 2018 u tibda fit-8.15pm

Qraba, Ħbieb u l-Pubbliku Ġenerali huma mistiedna jattendu. Għal aktar informazzjoni ċempel 99441076.

 

 

 

 

 

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Minħabba t-temp mux daqshekk stabbli tal-bieraħ filgħaxija, kellha titħassar il-purċissjoni tas-Salib, hekk magħrufa bħala l-puriċssjoni ta’ Santu Kruċ f’Birkirkara. Din issa ġiet posposta għal għada l-Ħadd filgħodu, fejn wara l-quddies…

Mużika

B’rabta mal-festa liturġika ta’ San Ġorġ li, minħabba r-rikorrenza ta’ l-Għid il-Kbir, din is-sena ser tiġi ċċelebrata nhar it-Tnejn 29 t’ April, is-Soċjetà La Stella ser tkun qed tniedi programm…

Reliġjon

Il-Wirja Ġrajjiet il-Fidwa, li din is-sena tagħlaq għoxrin sena minn meta bdiet titella’, hija waħda mill-wirjiet stabbiliti. Din qegħda titella’ ġewwa l-bini tal-Kunsill Lokali fi Triq San Ġużepp l-Isla, u…

Reliġjon

Dramm li qed jitella’ fi żminiejiet tal-Ġimgħa Mqaddsa mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Mairja fi ħdan is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba u li kull sena ikollu fiħ xi…

Aktar