Reliġjon
Serata biex tfakkar il-memorja tal-Isqof Sylvester Carmel Magro

Il-Fondazzjoni Gwanni Pawlu II b’kollaborazzjoni sħiħa mal-Partijiet Franġiskani ser tikkommemora l-Isqof Sylvester Carmel Magro li miet f’Jannar ta ‘din is-sena.

Mgr Magro kien mir- Rabat Malta iżda l-familja tiegħu oriġinarjament hi mil-lokalità tan-Nadur Għawdex. Huwa kien Vigarju Apostoliku ta ‘Benghazi fil-Libja għal 19-il sena. Mons Magro serva għal xi żmien fil-Konvent Franġiskan f’Għajnsielem u wara li rtira kien viżitatur frekwenti fil-kunvent.

Is-Serata li għandha l-koperazzjoni sħiħa tal-Ministeru għal Għawdex u il-Kunsill Lokali ta’ ser tospita żewġ kantanti żgħażagħ Għawdxin minn Għajnsielem, it-Tenur Angelo Muscat se jkanta biċċiet reliġjużi mir-repertorju tiegħu u l-kantanta pop Deborah C li ser tkanta wkoll mir-repertorju tagħha.

Din it-Tifkira Mużikali se ssir fil-Knisja ta ‘Sant’Anton ta’ Padova Għajnsielem nhar is-Sibt 6 t’Ottubru 2018 u tibda fit-8.15pm

Qraba, Ħbieb u l-Pubbliku Ġenerali huma mistiedna jattendu. Għal aktar informazzjoni ċempel 99441076.

 

 

 

 

 

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Is-Soċjetà Mużikali tal-Karmnu Balluta A.D. 1987 ser tippreżenta Cum Canto Oremus (Bil-Mużika Nitolbu), Kunċert Sinfoniku u Messa Solenne alla Beata Vergine Maria nhar is-Sibt 23 ta’ Frar 2019 fil-Katidral Metropolitan…

Reliġjon

Għada hija l-festa liturġika ta’ San Publiju u l-Furjaniżi se jiċċelebraw il-festa b’dimostrazzjoni bl-istatwa li tirrapreżenta lil Publiju bħala prinċep żagħżugħ mat-toroq ewlenin tal-Furjana. Id-dimostrazzjoni ser tkun akkumpanjata mill-banda. Il-ġrajja ta’ San…

Reliġjon

Fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima f’Tal-Pietà, il-Kummissjoni Festa qiegħda torganizza wirja Marjana fis-sala Yvonne taħt iz-zuntier tal-knisja parrokkjali. F’din il-wirja sejrin ikunu esebiti xi statwi tal-Madonna ta’…

Reliġjon

Il-parroċċi ta’ Ħad-Dingli u l-Imġarr qed jistiednu lis-sewwieqa tal-muturi biex nhar l-Erbgħa 15 ta’ Awwissu 2018 jieħdu sehem f’pellegrinaġġ bil-mutur tagħhom mill-Imġarr għal Ħad-Dingli. L-inizjattiva qed tittieħed minn żewġ parroċċi…

Aktar