Attivita'
Skopri aktar dwar l-UE

Fid-9 ta’ Mejju ngħaqad ma’ MEUSAC quddiem il-bini tal-Parlament fil-Belt Valletta bejn id-9am u s-1pm.

F’Jum l-Ewropa se jingħaqdu f’post wieħed iċ-ċentri li jipprovdu l-informazzjoni dwar l-UE u kull min jixtieq jista’ jkun jaf aktar u jistaqsi dwar opportunitajiet ta’ fondi tal-UE, l-impjiegi fl-UE, id-drittijiet tal-konsumaturi, benefiċċji tas-saħħa, karrieri u kwalifiki fl-UE, u opportunitajiet għaż-żgħażagħ, fost l-oħrajn.

Tista’ tkun taf aktar dwar x’jagħmlu l-MEUSAC, il-Europe Direct Valletta, ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta, l-Uffiċċju ta’ Kollegament tal-Parlament Ewropew f’Malta u l-Aġenzija Ewropa għall-Ażil, EASO.

Waqt l-attività se jkun organizzat ukoll kwiżż dwar l-UE bejn l-istudenti.

U fuq l-għatba tal-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, tista’ ssib informazzjoni dwar għalxiex għandek tivvota fl-elezzjonijiet li ġejjin.

L-attività hi organizzata mill-Europe Direct Valletta u l-MEUSAC, bil-kollaborazzjoni tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta u l-Uffiċċju ta’ Kollegament tal-Parlament Ewropew f’Malta.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Bħal-lum ġimgħa, il-Ġimgħa 19 ta’ Lulju 2019, l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali se tkun qed tesegwixxi Programm Mużikali bl-isem ta’ ‘Swing Summer Night’ fil-Każin San Gejtanu fit-8pm. Id-dħul għal dan il-Programm Mużikali…

Attivita'

Fis-26 ta’ Lulju, fiċ-Ċittadella, il-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, se jikkommemora l-Assedju ta’ Għawdex 1551  bi dramm. Id-dramm imqassar tal-Isqof Ġużeppi Cauchi ”Jasar u Fidwa”…

Attivita'

Il-Parroċċa tal-Balluta qiegħda tfakkar u tiċċelebra l-160 sena mill-wasla tal-Istatwa Devota u Artistika tal-Madonna tal-Karmnu. Bħala parti minn dawn l-attivitajiet, il-Komunità Karmelitana qiegħda torganizza Pellegrinaġġ nhar il-Gimgha 19 ta’ Lulju…

Aktar