Attivitajiet Kulturali
Skopri l-wirt storiku Ruman ma’ Heritage Malta

Tul is-600 sena tal-ħakma Rumana, Malta għaddiet minn perjodu ta’ prosperità u dan għadu rifless fil-fdalijiet arkeoloġiċi.

Heritage Malta se tesplora tliet siti mill-perjodu Ruman fl-istorja ta’ Malta b’mixja gwidata li se tiffoka fuq l-effett tal-kultura Rumana fuq il-gżira. Il-parteċipanti se jingħataw ħjiel kif kienet il-ħajja fil-belt (Domvs Romana), fil-kampanja (Ta’ Kaċċatura) u fil-mewt u t-twemmin tal-ħajja wara l-mewt (Abbatija tad-Dejr).

L-ewwel żjara se tkun f’Ta’ Kaċċatura f’Birżebbuġa. Dan is-sit mhux magħruf ħafna u dan għen biex is-sit jibqa’ preservat. Il-villa Rumana f’Ta’ Kaċċatura hija waħda mill-aktar importanti minħabba l-post fejn tinsab kif ukoll għax hija viċin siti storiċi oħrajn minn perjodi differenti.

Hija wkoll l-unika villa li għad għandha l-ġiebja maqtugħa fil-blat u hija aċċessibbli. F’dan is-sit hemm ukoll partijiet minn fdalijiet li kienu jintużaw għat-tagħsir taż-żebbuġ li jindika li din l-industrija kienet waħda importanti matul il-perjodu Ruman.

Bla dubju l-aktar dar Rumana magħrufa hija d-Domvs Romana anke jekk fuq wara tagħha hemm fdalijiet ta’ djar ferm inqas lussużi u jitfgħu dawl kif kienet il-ħajja fil-belt, kemm għas-sinjuri kif ukoll għal dawk ta’ livell inqas ta’ għixien. Għalkemm din l-attivitá tinkludi żjara f’din id-dar Rumana, l-attenzjoni se tingħata fuq il-fdalijiet li hemm fuq wara tad-dar. Kemm hemm djar? U l-fdalijiet xi ħjiel jitfgħu fuq dik l-epoka?

Il-katakombi fl-Abbatija tad-Dejr huma fost l-aktar katakombi kumplessi u eleganti. Intużaw għal ħafna snin u għalhekk huma importanti għall-istorja tal-aħħar tal-perjodu Ruman u dak Biżantin kif ukoll għas-sekli ta’ wara.

Din l-attivitá se ssir nhar il-Ħadd 18 ta’ Frar. Il-parteċipanti jiltaqgħu faċċata tal-lukanda Phoenicia fid-8.45am. Il-biljetti jistgħu jinxtraw mis-siti kollha ta’ Heritage Malta jew online.

Aħbarijiet Oħra
Attivitajiet Kulturali

Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun u SpazjArti se jorganizzaw serata mill-aktar divertenti u informattiva li tikkonsisti minn qari għall-kbar mal-awtur Żejtuni Trevor Zahra, nhar it-Tnejn, 19 ta’ Frar, 2018 fis-7pm fil-binja tal-Kunsill Lokali taż-Żejtun, Triq Sant’…

Attivitajiet Kulturali

S’issa saru ħames sfidi fejn id-Dan jew is-San kellhom jieklu l-ikel tal-qtates, jaqalgħu għaxar daqqiet ġo wiċċhom, jieklu l-bżar aħmar, jixorbu l-ilma bis-sardin u jieklu kannoll b’saqajhom. Ma’ dawn l-isfidi…

Attivitajiet Kulturali

Teatru Salesjan, it-teatru tal-kommunità f’Tas-Sliema, ħabbar staġun teatrali ġdid għall-familji. Minn Marzu sa Mejju 2018 tlett produzzjonijiet għat-tfal ser jittellgħu bħala parti mill-istaġun imsejjaħ Nuna Palk, kollaborazzjoni bejn Teatru Salesjan…

Attivitajiet Kulturali

Se tiġi inawgurata wara li ġiet irrestawrata l-istatwa antika u devota ta’ San Ġużepp Inkurunat. L-inawgurazzjoni se ssir nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Marzu. Fis-7.30 p.m. fil-Knisja Katidrali ta’ Malta, fl-Imdina,…

Aktar