Kultura
Skopri t-teżori li fih il-Palazz tal-Granmastru bla ħlas nhar il-Ġimgħa

L-Armerija u l-Kmamar Statali tal-Palazz tal-Granmastru se jkunu miftuħin bla ħlas għall-viżitaturi nhar il-Ġimgħa, festa pubblika.  Heritage Malta se tagħti din l-aħħar opportunità lill-Maltin u t-turisti biex iżuru wkoll il-wirja li qed tittella’ bħalissa fis-Sala tal-Pranzu u fis-Sala tat-Tron – Picasso and Miro’: The Flesh & the Spirit – li se tibqa’ miftuħa sat-30 ta’ Ġunju.

Il-Palazz tal-Granmastru kien fost l-ewwel postijiet mibnija mill-Kavallieri ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta lejn l-aħħar tas-Seklu 16.  Matul is-snin, il-Palazz tkabbar u ssebbaħ sakemm ħa l-forma strutturali preżenti.  Serva wkoll bħala l-kwartieri tal-Granmastru, tal-Kmandanti tat-Truppi Franċiżi, tal-Gvernaturi Ingliżi u tal-Presidenti tar-Repubblika ta’ Malta.

L-Armerija fiha l-akbar kollezzjonijiet ta’ armi u armaturi li għadhom esebiti fil-binja oriġinali tagħhom, filwaqt li l-Kmamar Statali huma mżejna b’pitturi Barokki tas-Seklu 18 u oġġetti li ngħataw minn mexxejja diversi li jmorru lura minn żmien l-Ordni ta’ San Ġwann sal-lum.  Is-Sala tal-Arazzi għandha l-uniku sett ta’ arazzi komplut fid-dinja tas-Sekllu 18 tal-French Gobelins, intitolat Les Teintures des Indes.

Se jsiru żewġ żjarat bi gwida nhar il-Ġimgħa li jibdew fl-10.30am u fis-2pm.  Il-ħinijiet tal-ftuħ se jkunu mid-9am ‘l quddiem, bl-aħħar dħul isir bejn l-4pm u l-4.30pm.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Heritage Malta se tiftaħ b’xejn Għar Dalam u t-Tempju ta’ Borġ in-Nadur nhar il-Ħadd li ġej, 22 ta’ Lulju. Is-sejba ta’ Għar Dalam fis-Seklu 19 kellha relevanza kbira għall-istorja preistorika…

Attivitajiet Kulturali

Malta Calls, party uniku organizzat minn Valletta 2018 u ŻfinMalta, se jsir nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Lulju mit-8pm ‘il quddiem fil-Grounds tal-Iskola Sekondarja tal-Kulleġġ ta’ Santa Klara (ex Sir Adrian…

Wirja

Is-Soċjetà Filarmonika Lourdes Qrendi se tkun qed ittella’ wirja li f’għeluq il-mitt sena mit-twelid tal-eks President tas-Soċjetà Dott Ġużè Cassar (1918-2018). Dott Ġużè Cassar huwa is-7 President tas-Soċjetà Filarmonika Lourdes….

Kultura

Għal sena oħra s-Segretarjat Parlamentari għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali qed ihejji ruhu għall-akbar avveniment agrikolu tas-sena fil-Ġonna tal-Buskett sabiex titkompla t-tradizzjoni annwali fejn il-bdiewa, ir-raħħala kif ukoll il-pubbliku inġenerali…

Aktar