Edukazzjoni
Is-Soċjetà Mużikali tal-Ġilju b’korsijiet varji għal kulħadd

Is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba, b’kollaborazzjoni mas-Sezzjoni Żgħażagħ fi ħdanha, riċentement ikkonvertiet waħda mis-swali li jinsabu fis-sede tagħha fil-Pjazza tal-Imqabba f’sala informali tal-lectures sabiex takkomoda korsijiet spirati minn edukazzjoni vokazzjonali, primarjament intiżi għal studenti lokali bil-għan li jiksbu ċertifikazzjoni rikonoxxuta f’ambjent familjari għalihom minn għalliema professjonali li trabbew magħhom tul is-snin.

Il-korsijiet, miftuħa għal kulħadd u mingħajr ħlas, ser jibdew fit-tieni ġimgħa ta’ Jannar 2018 għal tliet xhur sa Marzu 2018. Formoli t’applikazzjoni jistgħu jinġabru u jiġu rritornati mimlija lill-membri tal-Kumitat sa mhux aktar tard mill-ewwel ġimgħa ta’ Jannar 2018. Il-korsijiet ser ikunu mqassma hekk kif ġej:-

Kors A: An Induction to Archiving: Documenting the Corporate Memory of the Association

Is-Sur Charles Farrugia: Lettur/ Masters fl-Istorja; Masters fl-Arkivjar

L-Erbgħa filgħaxija; Sitt sessjonijiet ta’ sagħtejn kull waħda.

Kors B: Getting Started: Musical Instrument Tuition

Is-Sur Michael Ghigo: Għalliem/ B. Ed. (Hons.) bi speċjalizzazzjoni fl-Accounting u Marketing

Is-Sibtijiet filgħodu; Erbgħa sessjonijiet ta’ tliet sigħat kull waħda

Kors Ċ: The Essentials of Sound Engineering and Video Editing

Is-Sur Joseph Zammit: Lettur/ B. Ed. (Hons.) bi speċjalizzazzjoni fit-Technical Design u Technology; Digital Marketing Ext. Prof. Dip.

It-Tnejn filgħaxija; Sitt Sessjonijiet ta’ sagħtejn kull waħda

Kors D: An Introduction to Digital Marketing

Mr. Joseph Zammit: Lettur/ B. Ed. (Hons.) bi speċjalizzazzjoni fit-Technical Design u Technology; Digital Marketing Ext. Prof. Dip.

It-Tnejn filgħaxija; Sitt Sessjonijiet ta’ sagħtejn kull waħda

Aktar informazzjoni tinkiseb fuq 79685091 jew fuq is-sit elettroniku uffiċċjali tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju www.talgilju.com.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

Nhar it-Tlieta, 11 ta’ Diċembru 2018, fis-6.00pm, Francesca Attard se tagħmel taħdita fis-sensiela dwar It-Tradizzjoni Orali bit-tema, “L-Għanjiet tal-Milied.” Din it-taħdita, organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università, hija miftuħa għal kulħadd u se…

Informazzjoni

Nhar il-Ħadd, 28 t’Ottubru, Heritage Malta qed tistieden lill-pubbliku biex igawdi attivitajiet varji li qed jiġu organizzati fis-sit arkeoloġiku ta’ San Pawl Milqi f’Burmarrad. Bosta mill-attivitajiet se jiffukaw fuq il-produzzjoni,…

Diskussjoni

Are you interested in global wildlife? If yes, then come along to our upcoming Nature Meet-up at Salina Nature Reserve, that will discuss the plight of Puffins. This talk will shed…

Edukazzjoni

Now that we are amidst the Summer months, going for a swim is both refreshing and enjoyable to most. However, there are many risks associated, one of which is drowning….

Aktar