Informazzjoni
Taħdita dwar l-istorja tal-forka f’Malta

Nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Novembru fis-6.30pm, Heritage Malta qed torganizza t-taħdita Judicial Hanging in Malta sabiex titfa’ aktar dawl fuq l-istorja tal-forka, partikolarment fil-perjodu Ingliż.

Din it-taħdita se ssir mill-Kuratur ta’ Heritage Malta, Matthew Balzan, fil-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali fl-Imdina.

Sal-1971, il-piena kapitali kienet tifforma parti mill-Kodiċi Kriminali ta’ Malta. Minkejja l-użu ta’ diversi mezzi ta’ esekuzzjoni, fosthom il-qtugħ tar-ras, il-ħruq tan-nies ħajjin u l-fuċillazzjoni, l-iktar mod li bih kienu jiġu kkundannati l-priġunieri għall-mewt kien bit-tgħalliq.

Dan il-metodu makabru ta’ esekuzzjoni ġie mmodifikat matul is-snin, speċjalment mill-Ingliżi, li ppruvaw jagħmlu dan il-proċess ‘aktar uman’. Malta għandha wkoll waħda mill-ftit forok ta’ stil Ingliż li għadhom jeżistu ġewwa l-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. Din intużat l-aħħar fl-1943.

Attendenza bla ħlas. L-avveniment huwa rrakkomandat għal individwi minn 16-il sena ‘l fuq.