Attivita'
Taħt Ħarstek Nistkennu – Bormla presents the audiovisual spectacle of the year!

This year Cospicua is commemorating the 75th anniversary of the national pilgrimage which took place between Birkirkara and Cospicua in 1944.

When the 2nd world war broke out in Malta, for safety reasons the Cospicuans took the titular statue & painting to Birkirkara and they vowed that should no harm befall the church, they would bring the statue of the Immaculate Conception back home in pilgrimage.

The church whitstood the aerial bombings and hence the Cospicuans kept their promise as the statue and the titular painting were brought back home to Cospicua in celebration on the 19th of November 1944.

On the anniversary of this historic event, in the coming weeks, Cospicua will be presenting a grande spectacle in celebration of this monumental event under the title of ‘Taħt Ħarstek Nistkennu’ written by none other than the well-known Maltese favourite Gorg Peresso and directed by Joseph Galea & Charles Scerri.

This spectacle delivers the story of a city – Bormla; its origins, her people and that of the woman who stood by her people and whose name is synonymous with the city of Bormla. She is none other than Mary the Immaculate Conception.

This spectacle is a showcase of diverse forms of art ranging from theatre to dance to original music pieces by the brilliant Mro. Joe Brown, synchronized fireworks and using the latest forms of art technology – 3D projection mapping.

All of this will be amalgamated in one grande spectacle taking place in the very heart of Cospicua at Dock Number 1, along the waterfront of this city, on the 22nd of June at 9:15pm. No entrance fees will be required as this is an open-air show, to be enjoyed by all those who wish to attend.

For further information, one is encouraged to visit our social media facebook page ‘Taħt Ħarstek Nistkennu’ where one can find all the latest updates in preparation for the Spectacle of the Year – the Spectacle not worth missing out on!

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Kif iffurmat Filfla u minn fejn ġie isimha? Veru li kien hemm kappella fuq Filfla? Għala din il-gżira kienet tiġbed il-pirati? Kif spiċċat bħala mira għall-bombardamenti fi Żmien l-Ingliżi? Xi…

Attivita'

Għal sena oħra, l-Għaqda tal-Malti qiegħda tikkollabora mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università sabiex torganizza t-taħdita #tunattoga… u mbagħad? F’din it-taħdita se jipparteċipaw seba’ kelliema, ilkoll gradwati tal-Malti jew li segwew xi kors…

Attivita'

Għada f’Sibt il-Għid, fil-Birgu fid-9.00pm ser tinżamm tradizzjoni li ilha għaddejja għal aktar minn 100 sena; dik magħrufa bħala “Il-Begigga.” Din it-tradizzjoni kienet bdiet meta xi ħadd li kellu dak…

Attivita'

The Kummissjoni WEB, which is the media team within the Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba, during these last 3 weeks embarked on a project to organise…

Aktar