Reliġjon
Terġa’ tinħareġ il-Madonna taċ-Ċintura f’Ħal Luqa wara nuqqas ta’ bosta snin

Nhar il-Ħadd 25 ta’ Awwissu, wara nuqqas ta’ aktar min tletin sena l-Luqin ser jerġgħu jaraw l-istatwa devota tal-Madonna taċ-Ċintura, lura fit-toroq tar-raħal.

Kienet ilha ħafna x-xewqa tal-Luqin li din il-vara terġa’ tibda tinħareġ f’purċissjoni u din is-sena, l-awtoritajiet tal-Knisja, taw il-permess biex issa x-xewqa tal-Luqin saret realtà.

Il-permess inħareġ fl-okkażjoni tat-tielet ċentinarju mit-twaqqif tal-Fratellanza ddedikata lil Madonna taċ-Ċintura.

Nhar is-Sibt 24 ta’ Awwissu se tkun qed issir adorazzjoni u velja marjana fl-okkażjoni ta’ dan iċ-ċentinarju.

L-għada, il-Ħadd 25 ta’ Awwissu, fit-8:30am se ssir quddiesa kantata tal-festa fil-Knisja Parrokkjali biex fid-9:30am joħroġ pellegrinaġġ bix-xbieha għażiża tal-Madonna taċ-Ċintura bis-sehem tal-fratellanzi u l-kleru tal-Parroċċa.

Il-Pellegrinaġġ jintemm fil-Knisja Parrokjali fejn tingħata l-Barka Sagramentali.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

L-Assoċjazzjoni Publju ta’ Malta tgħid li għall-Maltin il-Kapitlu 28 tal-Atti tal-Appostli huwa speċjali, għax insibu r-rakkont tal-ġrajja tal-miġja ta’ San Pawl f’pajjiżna u l-laqa’ li Publju, l-prinċep tal-gżira għamillu. Il-figura…

Reliġjon

Minħabba t-temp mux daqshekk stabbli tal-bieraħ filgħaxija, kellha titħassar il-purċissjoni tas-Salib, hekk magħrufa bħala l-puriċssjoni ta’ Santu Kruċ f’Birkirkara. Din issa ġiet posposta għal għada l-Ħadd filgħodu, fejn wara l-quddies…

Mużika

B’rabta mal-festa liturġika ta’ San Ġorġ li, minħabba r-rikorrenza ta’ l-Għid il-Kbir, din is-sena ser tiġi ċċelebrata nhar it-Tnejn 29 t’ April, is-Soċjetà La Stella ser tkun qed tniedi programm…

Reliġjon

Il-Wirja Ġrajjiet il-Fidwa, li din is-sena tagħlaq għoxrin sena minn meta bdiet titella’, hija waħda mill-wirjiet stabbiliti. Din qegħda titella’ ġewwa l-bini tal-Kunsill Lokali fi Triq San Ġużepp l-Isla, u…

Aktar