Attivitajiet Kulturali
Tnedija ta’ CD b’innijiet devozzjonali ta’ San Leonardu

L-Għaqda Mużikali San Leonardu se tniedi CD b’10 siltiet taħt id-direzzjoni mużikali tas-Surmast Direttur Daniel Vella, bis-sehem tal-Coro Bel Canto, it-Tenur Charles Vella Zarb, il-Baritonu Alfred Camilleri flimkien mal-kantanti Debbie Scerri, Mark Tonna, Sachelle Schembri u Keith Zammit.

Dan il-proġett beda s-sena li għaddiet meta l-Għaqda Mużikali San Leonardu ppreżentat il-proġett  ‘D Hymns: Digitising, Documenting and Disseminating Kirkop’s musical heritage – a 425th anniversary celebration’  bl-għajnuna tal-Komunitajiet Kreattivi fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti.

Permezz ta’ dan il-proġett, l-Għaqda Mużikali San Leonardu ħadet l-opportunità sabiex tiġbor l-innijiet devozzjonali kollha li nafu bihom sal-lum il-ġurnata ddedikati lejn il-Qaddis Patrun San Leonardu.

It-tnedija se ssir nhar l-Erbgħa li ġej fis-7pm fis-sede tal-Għaqda Mużikali San Leonardu.

Aħbarijiet Oħra
Attivitajiet Kulturali

Illum għandek l-aħħar ċans biex tara diversi oġġetti reliġjużi, miġjuba mill-Iraq u nstabu fi knejjes li ġew ipprofanati, tkissru u nħarqu mit-terroristi tal-Istat Iżlamiku. Fost dawn l-oġġetti hemm slaleb u…

Attivitajiet Kulturali

Matul din is-sena l-Parroċċa ta’ San Ġiljan ser tkun qed tiċċelebra l-125 sena mill-Miġja tal-Istatwa titulari ta’ San Ġiljan. Għal din l-okkażjoni l-Kumitat tal-Każin Banda San Ġiljan bil-kollaborazzjoni tal-Parroċċa u…

Attivitajiet Kulturali

Fl-isfond li l-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali Ewropea l-Għaqda Festi Esterni San Duminku flimkien mal-NGO Valletta 450 Creative Hub se jorganizzaw żewġ attivitajiet. Waħda mill-attivitajiet hija wirja li tiċċelebra…

Attivitajiet Kulturali

Il-kuratur, l-osteoarcheologist ta’ Karolinska Instituet fl-Iżvezja, Ann Gustavvson se tagħti taħdita bit-tema The craniological collection of the Karolinska Institutet, Stockholm: history, pathologies and repatriation. Din il-kollezzjoni tal-kranju tmur lura bejn…

Aktar