Attivitajiet Kulturali
Tnedija ta’ CD b’innijiet devozzjonali ta’ San Leonardu

L-Għaqda Mużikali San Leonardu se tniedi CD b’10 siltiet taħt id-direzzjoni mużikali tas-Surmast Direttur Daniel Vella, bis-sehem tal-Coro Bel Canto, it-Tenur Charles Vella Zarb, il-Baritonu Alfred Camilleri flimkien mal-kantanti Debbie Scerri, Mark Tonna, Sachelle Schembri u Keith Zammit.

Dan il-proġett beda s-sena li għaddiet meta l-Għaqda Mużikali San Leonardu ppreżentat il-proġett  ‘D Hymns: Digitising, Documenting and Disseminating Kirkop’s musical heritage – a 425th anniversary celebration’  bl-għajnuna tal-Komunitajiet Kreattivi fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti.

Permezz ta’ dan il-proġett, l-Għaqda Mużikali San Leonardu ħadet l-opportunità sabiex tiġbor l-innijiet devozzjonali kollha li nafu bihom sal-lum il-ġurnata ddedikati lejn il-Qaddis Patrun San Leonardu.

It-tnedija se ssir nhar l-Erbgħa li ġej fis-7pm fis-sede tal-Għaqda Mużikali San Leonardu.