Wara 50 sena purċissjoni bl-istatwa tal-Kunċizzjoni f’Ħal Tarxien

Wara 50 sena l-Parroċċa ta’ Ħal Tarxien se toħroġ mill-ġdid l-istatwa tal-Kunċizzjoni.

Il-Fratellanza tal-Immakulata Kunċizzjoni ta’ Ħal Tarxien din is-sena qed tagħlaq 350 sena mit-twaqqif tagħha fil-Parroċċa Arċipretali ta’ Marija Annunzjata. Għal din l-okkażjoni speċjali l-istatwa tal-Kunċizzjoni ser tinħareġ proċessjonalment mat-toroq ewlenin tal-Parroċċa wara nuqqas ta’ madwar ħamsin sena.

L-istatwa tal-Kunċizzjoni ser tinħareġ f’pellegrinaġġ nħar il-Ħadd 9 ta’ Diċembru filgħodu, wara konċelebrazzjoni solenni fid-9.30 am fil-Knisja Arċipretali tal-Lunzjata, immexxija minn Dun Christopher Ellul, Arċipriet ta’ Ħal Tarxien.

Il-Fratellanza tal-Kunċizzjoni ta’ Ħal Tarxien twaqqfet kanonikament mill-Isqof Lorenzo Astiria fit-22 ta’ Settembru, 1668. L-oriġini tal-Fratellanza iżda jsibu l-għeruq tagħhom madwar ħamsin sena qabel, meta twaqqfet il-Kongregazzjoni tal-Kunċizzjoni fit-8 ta’ Ottubru, 1622.

Madankollu, id-devozzjoni lejn il-Kunċizzjoni tmur lura ferm aktar fis-snin. Fil-fatt waqt li kienet għadha qed tinbena l-Knisja Parrokkjali, ċertu Dijonisju Calleja ngħata reskritt fl-1617 mill-Isqof Cagliares biex ikollu kappella dedikata lill-Kunċizzjoni fl-Knisja Parrokkjali l-ġdida. Fuq l-artal tagħha kien tqiegħed kwadru tal-Kunċizzjoni influwenzat ħafna mill-Guercino. Kwadru ieħor ħadlu postu fis-Seklu XVIII, xogħol Rocco Buhagiar kif għadu sallum.

Intant l-istatwa tal-Kunċizzjoni saret fil-kartapesta mill-istatwarju ċelebri Carlo Darmanin fl-1870. Saret fi żmien il-Kappillan Dun Paolo Lauron, li matul il-parrokat tiegħu l-Parroċċa Tarxiniża stagħniet bil-bosta hekk kif inġiebu minn Ruma l-kwadru titulari tal-Lunzjata u s-sotto-kwadru tal-Madonna tad-Duttrina fl-1874, xogħol Pietro Gagliardi.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Sa mill-1974, bi storja ta’ 45 sena, il-Kumpanija Teatrali Dumnikani Beltin dejjem ħadmet qatigħ biex ittella’ dramm tal-passjoni għall-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa. Dan id-dramm illum tista’ tgħid huwa sinonimu mal-ġranet tar-Randan…

Attivita'

Il-Festival Gaulitana jirritorna bejn it-8 ta’ Marzu u s-7 t’April 2019, b’edizzjoni li ser tkun marbuta mat-tema “Il-Mara fis-Soċjetà”. Il-festival ħa spunt mill-Manon Lescaut (l-opra magħżula għal din is-sena) u…

Diskussjoni

In the last few months Wirt Għawdex has been asked by its members and the general public about its position with regards to the proposed tunnel linking Gozo to Malta….

Attivita'

Il-‘katavru’ ta’ aristokratiku Ruman ġie espost għall-pubbliku f’parti prominenti tad-Domus Romana, ir-Rabat, Malta. Il-funeral li se jsir nhar il-Ħadd li ġej, 17 ta’ Frar, se jitlaq mid-Domus u jipproċedi lejn…

Aktar