Attivita'
Wirja Liber Librorum: Texts, Translations & Exegesis

LIBER LIBRORUM: Texts, Translations & Exegesis hija wirja organizzata minn Malta Libraries fil-Bibljoteka Nazzjonali ta’ Malta, il-Belt Valletta.

L-għan ta’ din il-wirja hu li turi wħud mill-kopji tal-Bibbja misjuba fil-kollezzjoni tal-Biblijoteka Nazzjonali, waqt li tagħti ċ-ċans lill-viżitatur japprezza l-faxxinu li jinsab fil-kumplessità tal-Bibbja, b’tama li tinkoraġġixxi aktar qari u fehim ta’ dan il-ktieb. Ser ikun hemm esebiti wkoll Bibbji fil-lingwi oriġinali bħall-Ebrajk u l-Grieg; traduzzjonijiet fil-Latin (il-Vulgata), Taljan u Franċiż; volum minn Bibbja poliglotta – Bibbja kbira stampata b’ħafna lingwi maġenb xulxin u kotba Bibblici f’forma minjatura, li huma fil-fatt l-iżgħar żewġ kotba fil-kollezzjoni nazzjonali. Għall-wiri se jkun hemm ukoll esebiti għall-ewwel darba żewġ manuskritti originali tax-xogħol monumentali ta’ Pietru Pawl Saydon – traduzzjoni kompluta tal-Bibbja bl-ilsien Malti, meħuda direttament mill-Ebrajk u l-Grieg.

Il-wirja tiftaħ għall-pubbliku nhar is-Sibt 27 ta’ April sal-Erbgħa 26 ta’ Ġunju 2019 fil-ħinijiet tal-ftuħ tal-Librerija.

Ħinijiet ta’ ftuħ

Fix-Xitwa (1 t’Ottubru sal-15 ta’ Ġunju)
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 08:15–17:00
Is-Sibt: 08:15–13:00
Kull tielet Sibt ta’ kull xahar il-Bibljoteka tkun miftuħa mit-08:15 sal-16:00.

Fis-Sajf (16 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru)
Mit-Tnejn sas-Sibt: 08:15–13:15

Ħdud u festi pubbliċi: Magħluqin

Dħul huwa b’xejn u viżitaturi huma mitluba biss li jġorru dokument ta’ identifikazzjoni biex jirreġistraw l-attendenza tagħhom.

Għal aktar informazzjoni tista’ żżur il-paġna uffiċjali fuq Facebook https://www.facebook.com/NationalLibraryofMalta/ jew tibgħat email fuq [email protected]

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

It-taħdita li se ssir nhar il-Ġimgħa, 26 t’April, fil-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali fl-Imdina, se jkompli mat-tema li ġiet introdotta x-xahar li għadda – dwar speċi aljeni u invażivi. Filwaqt li…

Attivita'

Fl-okkażjoni tal-175 sena minn meta l-Furjana saret Parroċċa kif ukoll il-100 sena mit-twelid tal-artist il-Prof. Emvin Cremona il-parroċċa San Publju b’kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni Publju ta’ Malta ser jorganizzaw akkademja mużiko-letterarja biex…

Attivita'

Il-festa ta’ San Girgor hija avveniment tradizzjonali poplari ħafna mal-Maltin u li ilu jsir mill-1500. Din il-festa tiġi ċċelebrata fl-ewwel Erbgħa wara l-Għid u fil-bidu kienet tikkonsisti f’pelegrinaġġ minn konfaternitajiet…

Attivita'

Il-Kunsill Lokali ta’ Ħal Għaxaq, flimkien maż-żewġ Għaqdiet Mużikali tal-lokal, ser ikun qed jorganizza ir-reba’ edizzjoni taċ-Cheese and Wine Festival fil-pjazza ewlenija ta’ Ħal Għaxaq nhar is-Sibt 27 ta’ April…

Aktar