Reliġjon
Wirja Marjana fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima f’Tal-Pietà
Fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa tal-Madonna ta’ Fatima f’Tal-Pietà, il-Kummissjoni Festa qiegħda torganizza wirja Marjana fis-sala Yvonne taħt iz-zuntier tal-knisja parrokkjali.
F’din il-wirja sejrin ikunu esebiti xi statwi tal-Madonna ta’ Fatima li nsibu f’xi parroċċi Maltin u bosta statwi, kwadri jew pitturi oħra li jinstabu fi djar privati.
Il-Wirja sejra tkun imbierka mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea Curmi nhar is-Sibt 13 ta’ Ottubru wara li jqaddes fil-parroċċa fl-okkażjoni tal-aħħar dehra ġewwa Fatima.

Il-ħinijiet tal-ftuħ tal-wirja huma kuljum mill-5.00pm sas-7.30pm u l-Ħadd 14 ta’ Ottubru tiftaħ ukoll filgħodu. L-aħħar jum tal-wirja jkun il-Ħadd 21 ta’ Ottubru 2018.
Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Minħabba t-temp mux daqshekk stabbli tal-bieraħ filgħaxija, kellha titħassar il-purċissjoni tas-Salib, hekk magħrufa bħala l-puriċssjoni ta’ Santu Kruċ f’Birkirkara. Din issa ġiet posposta għal għada l-Ħadd filgħodu, fejn wara l-quddies…

Mużika

B’rabta mal-festa liturġika ta’ San Ġorġ li, minħabba r-rikorrenza ta’ l-Għid il-Kbir, din is-sena ser tiġi ċċelebrata nhar it-Tnejn 29 t’ April, is-Soċjetà La Stella ser tkun qed tniedi programm…

Reliġjon

Il-Wirja Ġrajjiet il-Fidwa, li din is-sena tagħlaq għoxrin sena minn meta bdiet titella’, hija waħda mill-wirjiet stabbiliti. Din qegħda titella’ ġewwa l-bini tal-Kunsill Lokali fi Triq San Ġużepp l-Isla, u…

Reliġjon

Dramm li qed jitella’ fi żminiejiet tal-Ġimgħa Mqaddsa mis-Sezzjoni Żgħażagħ Santa Mairja fi ħdan is-Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba u li kull sena ikollu fiħ xi…

Aktar