Wirja mill-grupp tal-abbatini tal-paroċċa ta’ Ħad-Dingli

Il-Grupp tal-abbatini, tal-parroċċa ta’ Ħad-Dingli, għar-raba’ sena, ser itellgħu wirja tradizzjonali tal-Ġimgħa Mqaddsa bit-tema:‘Ibqgħu fl-imħabba tiegħi’ fil-pjazza ta’ quddiem il-Knisja Parrokjali.  F’din il-wirja, wieħed jsib preżentazzjoni tal-Mejda tal-Appostli, ippreparata mill-abbatini, b’ xogħol li ħadmu huma stess, sett ta’ statwi tal-Ġimgħa l-Kbira u wirja tal-kwadru tal-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena ta’ fuq l-Irdum, f’ Ħad-Dingli, li f’dawn l-aħħar xhur kien għar-restawr, wara li l-kappella soffriet xi ħsarat, kawża ta’ sajjetta li laqtgħet il-Kappella, f’ Diċembru li għadda. Din il-pittura, saret fl-2005 mill-pittur Għawdxi Pawlu Camilleri Cauchi u ġiet restawrata minnhu stess.

Il-Wirja ser titella’ bejn is-27 ta’ Marzu u t-3 ta’ April.

Nħeġġu lil kulħadd biex jattendi u jżur din il-wirja li dawn l-abbatini ta’ Ħad-Dingli, qed iħejju għall-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa.

 

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Għall-ewwel darba f’Malta, il-qniepen ta’ diversi knejjes fil-Kottonera se jindaqqu b’mod koordinat u se jinstemgħu mat-toroq tat-Tliet Ibliet. Id-daqq tal-moti mill-qniepen tal-knejjes tal-madwar tal-Kottenera se jiġi koordinat b’mod li joħloq…

Attivita'

Il-Kunsill Lokali tal-Fgura ġie magħżul minn Transport Malta biex jorganizza n-National Car Free Day 2019. Din l-attività ser titella’ fi Triq Ħompesch nhar il-Ħadd 22 ta’ Settembru, 2019 mit-8:00 sal-16:00….

Wirja

L-entużjasti tal-istorja li ma rnexxilhomx iżuru l-wirja temporanja ta’ Heritage Malta bl-isem Behind Closed Doors: Fort St Angelo and the Royal Navy 1906-1979 ġewwa l-Forti Sant’Anġlu jistgħu jgawdu din l-esperjenza…

Attivita'

BirdLife Malta’s ornithologists and birders have been studying bird migration with the help of bird ringing and satellite tagging for many years. This is the way to learn about birds,…

Aktar