Wirja mill-grupp tal-abbatini tal-paroċċa ta’ Ħad-Dingli

Il-Grupp tal-abbatini, tal-parroċċa ta’ Ħad-Dingli, għar-raba’ sena, ser itellgħu wirja tradizzjonali tal-Ġimgħa Mqaddsa bit-tema:‘Ibqgħu fl-imħabba tiegħi’ fil-pjazza ta’ quddiem il-Knisja Parrokjali.  F’din il-wirja, wieħed jsib preżentazzjoni tal-Mejda tal-Appostli, ippreparata mill-abbatini, b’ xogħol li ħadmu huma stess, sett ta’ statwi tal-Ġimgħa l-Kbira u wirja tal-kwadru tal-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena ta’ fuq l-Irdum, f’ Ħad-Dingli, li f’dawn l-aħħar xhur kien għar-restawr, wara li l-kappella soffriet xi ħsarat, kawża ta’ sajjetta li laqtgħet il-Kappella, f’ Diċembru li għadda. Din il-pittura, saret fl-2005 mill-pittur Għawdxi Pawlu Camilleri Cauchi u ġiet restawrata minnhu stess.

Il-Wirja ser titella’ bejn is-27 ta’ Marzu u t-3 ta’ April.

Nħeġġu lil kulħadd biex jattendi u jżur din il-wirja li dawn l-abbatini ta’ Ħad-Dingli, qed iħejju għall-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa.

 

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

The Kummissjoni WEB, which is the media team within the Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba, during these last 3 weeks embarked on a project to organise…

Attivita'

On Saturday 7th March 2020, the exhibition ‘Folder 78A: Library Plans and Drawings’ opens at the National Library of Malta – Valletta. This exhibition marks the last phase of a…

Attivita'

100 trees have been donated by Mellieħa Local Councillor Ivan Catillo to NGO GHKNK and are set to be planted this Sunday in l-Aħrax tal -Mellieħa. The initiative forms part of…

Wirja

Fl-1840, il-fotografija rat lil Malta fit-transizzjoni bejn il-ħakma tal-Kavallieri u l-ħakma Ingliża.  Din kienet fażi important ħafna fl-istorja ta’ pajjiżna.  Il-Kavallieri kienu telqu imma ħafna bini u fortifikazzjonijiet kienu għadhom…

Aktar