Kultura
Wirja ta’ Arti Sagra għall-Okkażżjoni ta Żejt iż-Żejtun fis-Sede tas-Soċjeta’ Mużikali Beland

Matul l-avveniment annwali ta’ Żejt iż-Żejtun li jsir kull Settembru, din is-sena bejn nhar is-Sibt 23 mit-8:00pm sal-11:30pm u l-Ħadd 24 mit-8:30am sal-11:30am, il-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Beland, ser itella’ wirja b’xogħlijiet tal-artist Antonio Mifsud.

Din il-wirja ser tkun magħmula minn kollezzjoni ta’ ‘Arti Sagra’ li tikkonsisti f’ħafna abbozzi li saru f’postijiet publiċi jew saħansitra knejjes, fosthom; il-buzzett tal-kurċifiss li jinsab fil-Kappella tal-Adorazzjoni fis-Swatar, il-buzzett tal-monument li jfakkar l-Union tal-infermiera u qwiebel li tinsab fil-ġonna ta’ San Anton, il-buzzetti tal-Via Crucis li jinsabu fil-kappella tal-isptar Mater Dei, disinni li saru fir-rakmu għall-istandarti tal-fratellanzi tad-duluri u tal-kunċizzjoni tal-proto parroċċa San Pawl fir-Rabat, etc.. Hemm ukoll idejat ta’ arti sagra u monumentali kontemporanja, Alto Reliev li klassifikat it-tieni post f’kompetizzjoni Ewropea kif ukoll pittura u diversi xogħolijiet oħra.

Il-wirja ser tkun qed tiġi esebita fis-sede tas-Soċjetà. Inħeġġu lil kulħadd biex ma jitlifx din l-opportunita’ u jiġi jara din il-kollezzjoni tassew artistika. Għal aktar informazzjoni dwar dan l-avveniment, wieħed jista jżur il-paġna ta’ Facebook ‘BELAND’ fejn ikun jista wkoll jagħmel kuntatt dirett magħna.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Għalfejn jgħidu li l-erwieħ jifirxu s-sarvetta? Qatt smajt bil-borma tal-erwieħ jew bil-ħanżira tal-erwieħ? X’ikun it-tubru li jintrama’ fil-knejjes? L-Għid tal-Erwieħ ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur hi attività oħra mtella’ minn Heritage Malta…

Kultura

Did you know that Malta once hosted Greek refugees? Learn more about what it meant for the Knights to come to Malta. Follow in their footsteps during FAA’s visit to…

Informazzjoni, Kultura

Il-motto tal-Mosta “Spes Alit Ruricolam” jagħti xhieda lill-imgħoddi rurali tal-lokalità tal-Mosta. Fil-fatt, il-motto tal-Mosta ifisser ‘’It-tama ssaħħaħ lill-bidwi’’. Kultura u tradizzjoni li fasslu missirijietna msejjsa fuq l-prodotti agrikoli. Għalkemm l-innovazzjoni…

Informazzjoni, Kultura

Għal darba oħra t-Taqsima Festi Rurali fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari tal-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Animali bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta’ Marsaxlokk ser jorganizzaw Festa Ħut. Din ħa sir ġewwa l-istess raħal…

Aktar