Wirja
Wirja tal-għasafar tal-għana fl-isptar Monte Carmeli

Il-ħdax-il edizzjoni tal-Wirja tal-Għasafar tal-Għana ser issir ġewwa t-teatru tal-Isptar Monte Carmeli, Ħ’Attard bejn l-Erbgħa 22 u l-Ħadd 26 ta’ Novembru 2017 kif ġej:

·L-Erbgħa 22 – Armar
·Il-Ħamis 23 -Dħul tal-għasafar
·Il-Ġimgħa 24 – Ġudikar tal-għasafar
·Is-Sibt 25 – Ftuħ għall-pubbliku ġurnata kollha
·Il-Ħadd 26 – Ftuħ għall-pubbliku u għeluq fil-17.00

Din il-wirja tittella’ b’kollaborazzjoni mal-Mount Carmel Hospital Sports and Culture Club u l-Occupational Therapy Department li jkunu preżenti bi stand informattiv, kif wkoll iħaddmu il-bar waqt il-wirja. Dan isir bħala parti minn kampanja biex il-pubbliku jsir aktar familjari ma’ dan l-isptar u jgħinu l-klijenti tiegħu jintegraw aktar irwieħom fis-soċjetà.

Fil-wirja jiġu esebiti l-fuq minn 500 għasfur, il-parti l-kbira vrieden, kif ukoll oħrajn bħal taż-żebbuġ, sponsuni u ekri, u bosta bgħula u mutazzjonijiet ta’ dawn l-ispeċi.

Din is-sena l-iġġudikar ser isir minn erba’ judges internazzjonali miġjuba apposta minn Spanja u l-Germanja. Preżenti waqt l-iġġudikar ser ikun hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Agrikoltura, Sajd u drittijiet tal-annimal, l-Onorevoli Clint Camilleri li ser jiltaqgħa mal ġudikanti u l-kumitat ta’ S.B.A.M. fejn se jingħata informazzjoni dwar il-proċess li wassal biex il-verdun ta’ Malta jkun rikonoxxut internazzjonalment.

Jingħataw premjijiet mill-isbaħ lir-rebbieħa fis-sezzjonijiet differenti, kif ukoll premjijiet speċjali għal 26 għasfur differenti li jiġu magħżulin bħala Best in Show fil-kategorija tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Arti, Wirja

Norma Jean Farrugia Gatt b’kollaborazzjoni mal-Kummissjoni għall-Vjolenza Domestika se ttella’ wirja dwar il-fototerapija bħala mezz alternattiv ta’ fejqan għall-problema ta’ saħħa mentali. Il-wirja se titnieda fl-24 ta’ Novmebru u se…

Wirja

Wirja mtella’ mill-istudenti tal-ħames sena li jattendu l-iskola primarja tar-Rabat Għawdex magħrufa bħala l-Happy School ser tiġi nawgurata nhar il-Ġimgħa l-1 ta’ Diċembru fis-7pm fiċ-Ċittadella, ir-Rabat Għawdex. Din il-wirja bl-isem ta’ Legends…

Wirja

Il-grupp artistiku Akkwarellisti sa jtellgħu t-tielet wirja annwali tagħhom fil-Ministeru għall-Anzjani, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjeta` Soċjali, magħruf aħjar bħala Palazzo Ferreria, quddiem it-teatru l-qadim fil-Belt Valletta. L-artisti huma Fabiola Agius…

Aktar