Wirja
Wirja tal-għasafar tal-għana fl-isptar Monte Carmeli

Il-ħdax-il edizzjoni tal-Wirja tal-Għasafar tal-Għana ser issir ġewwa t-teatru tal-Isptar Monte Carmeli, Ħ’Attard bejn l-Erbgħa 22 u l-Ħadd 26 ta’ Novembru 2017 kif ġej:

·L-Erbgħa 22 – Armar
·Il-Ħamis 23 -Dħul tal-għasafar
·Il-Ġimgħa 24 – Ġudikar tal-għasafar
·Is-Sibt 25 – Ftuħ għall-pubbliku ġurnata kollha
·Il-Ħadd 26 – Ftuħ għall-pubbliku u għeluq fil-17.00

Din il-wirja tittella’ b’kollaborazzjoni mal-Mount Carmel Hospital Sports and Culture Club u l-Occupational Therapy Department li jkunu preżenti bi stand informattiv, kif wkoll iħaddmu il-bar waqt il-wirja. Dan isir bħala parti minn kampanja biex il-pubbliku jsir aktar familjari ma’ dan l-isptar u jgħinu l-klijenti tiegħu jintegraw aktar irwieħom fis-soċjetà.

Fil-wirja jiġu esebiti l-fuq minn 500 għasfur, il-parti l-kbira vrieden, kif ukoll oħrajn bħal taż-żebbuġ, sponsuni u ekri, u bosta bgħula u mutazzjonijiet ta’ dawn l-ispeċi.

Din is-sena l-iġġudikar ser isir minn erba’ judges internazzjonali miġjuba apposta minn Spanja u l-Germanja. Preżenti waqt l-iġġudikar ser ikun hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Agrikoltura, Sajd u drittijiet tal-annimal, l-Onorevoli Clint Camilleri li ser jiltaqgħa mal ġudikanti u l-kumitat ta’ S.B.A.M. fejn se jingħata informazzjoni dwar il-proċess li wassal biex il-verdun ta’ Malta jkun rikonoxxut internazzjonalment.

Jingħataw premjijiet mill-isbaħ lir-rebbieħa fis-sezzjonijiet differenti, kif ukoll premjijiet speċjali għal 26 għasfur differenti li jiġu magħżulin bħala Best in Show fil-kategorija tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Wirja

Diversi okkażjonijiet speċjali qegħdin jiġu preparati għal din is-sena mill-anniversarju minn meta nfetaħ il-mużew ‘Il-Ħaġar’ fit-23 ta’ Frar 2013. Ta’ prominenza hi żgur l-inawgurazzjoni tal-Arkivju bix-xogħlijiet kollha tal-Professur Joseph Vella:…

Wirja

The town of Leeuwarden in The Netherlands, which is also the European Capital of Culture for 2018 in conjunction with Valletta , are organising a project to cover 5 soccer…

Wirja

Din is-sena, is-Soċjetà Filarmonika Lourdes Qrendi ngħataw l-opportunità jtellgħu għal wiri presepju uniku magħmul bl-idejn minn Catherine D’Amato li qed tieħu sehem ukoll fil-wirja Nazzjonali tal-Presepju Malti. Is-Soċjetà Filarmonika Lourdes…

Arti, Wirja

Norma Jean Farrugia Gatt b’kollaborazzjoni mal-Kummissjoni għall-Vjolenza Domestika se ttella’ wirja dwar il-fototerapija bħala mezz alternattiv ta’ fejqan għall-problema ta’ saħħa mentali. Il-wirja se titnieda fl-24 ta’ Novmebru u se…

Aktar