Informazzjoni
Wirja tal-Milied “Verbum Dei Caro Factum Est – San Ġorġ Preca u l-Milied”

Is-Soċjeta’ Każin Santa Liena Banda Duke of Connaught’s Own Birkirkara sejra ttella’ wirja għal żmien il-Milied bl-isem ta’ “”Verbum Dei Caro Factum Est – San Ġorġ Preca u l-Milied” fil-kmamar tal-kantina tal-każin fi 11, Triq il-Wied, Birkirkara bejn it-Tnejn 11 u l-Ħadd 17 ta’ Diċembru. Din il-wirja ser tiġi mtella’ bl-għajnuna tal-Kummissjoni Talent Elenjan Arti u Kultura (TEAK) fi ħdan is-Soċjeta.

F’din il-wirja se jkunu esibiti diversi presepji, Bambini, ikoni u xogħolijiet ta’ arti. Din is-sena l-wirja se tkun marbuta mal-qaddis Malti San Ġorġ Preca bħala il-promotur tal-purċissjoni tradizzjonali bil-Bambin. Għaldaqstant f’din il-wirja ser ikollna l-opportunita’ nammiraw diversi simboli u affarijiet relatati ma’ din il-purċissjoni u l-qaddis innifsu inkluż bradella li kienet tintuża fl-imgħoddi fil-purċissjoni tal-Bambin ġewwa Birkrikara. Ser inkunu nistgħu ukoll nammiraw statwa ta’ San Ġorġ Preca li tkun armata fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu ġewwa Fleur de Lys, maħduma mill-artist bravu Għawdxi l-Kavallier Alfred Camilleri Cauchi, l-ewwel statwa tal-qaddis Maltin armata fil-festi Maltin u Għawdxin. 

Qabel il-ftuħ ta’ din il-wirja, sejjer jittella’ “Kunċert tal-Milied” fil-każin stess mill-Banda tagħna Duke of Connaught’s Own fis-7.30pm taħt id-direzzjoni tas-Surmast tal-Allievi Mro Steve Sant.

Il-ħinijiet tal-ftuħ għal din il-wirja huma kif indikati hawn taħt:

It-Tnejn 11 ta’ Diċembru, nhar il-ftuħ uffiċjali tal-wirja: mit-8.30pm ‘il quddiem.

Mit-Tlieta sal-Ġimgħa: bejn is-6pm u d-9pm.

Is-Sibt u l-Ħadd mill-10am sa nofsinhar; u mis-6pm sad-9pm.

Aħbarijiet Oħra
Informazzjoni

Nhar il-Ħadd, 28 t’Ottubru, Heritage Malta qed tistieden lill-pubbliku biex igawdi attivitajiet varji li qed jiġu organizzati fis-sit arkeoloġiku ta’ San Pawl Milqi f’Burmarrad. Bosta mill-attivitajiet se jiffukaw fuq il-produzzjoni,…

Informazzjoni

The 36th General Assembly of the European Seismological Commission will take place at the Mediterranean Conference Centre, Valletta between the 2nd and 7th September 2018. This prestigious conference is being…

Informazzjoni

L-għaqda volontarja Żejtun Organisation to Empower You (ŻOEY) bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali taż-Żejtun u l-Fondazzjoni Valletta18 se tkun qed torganizza avventura nazzjonali bla ħlas, The Żejtun National Heritage Treasure Hunt nhar il-Ġimgħa, 10 ta’ Awwissu,…

Informazzjoni

L-arblu navali fil-Forti Sant’Anġlu tniżżel minn Heritage Malta bil-kollaborazzjoni tal-Ordni Sovran u Militari ta’ Malta (SMOM). L-operazzjoni biex instab l-aħjar metodu kif kellu jitniżżel dan l-arblu ilha għaddejja x-xhur u…

Aktar