Edukazzjoni
Żgħażagħ jippubblikaw kitbiethom f’Taħżiż 6

Nhar il-Ħamis, 14 ta’ Marzu f’Casino Notabile, is-Saqqajja, se titnieda l-pubblikazzjoni finali ta’ TAĦŻIŻ 6. L-editriċi ta’ din l-edizzjoni hija Simone Inguanez.

TAĦŻIŻ 6 kien imqassam fuq numru ta’ seminars, inkluż wieħed residenzjali, li fihom ġew iġġenerati kitbiet b’esperimentazzjoni. Il-parteċipanti f’din l-edizzjoni kienu Mark Amato, Josianne Block, Sarah Borg, Timothy Borg, Tiziana Borg Busuttil, Jake Buttigieg, Andrew Debono Cauchi, Nathalie De Gabriele Ferrante, Franziska Grech, Ryan Grech, Matthew Hicklin, André Mifsud, Natalia Mizzi, Mark Psaila, u Ingrid Vella.

Is-serata tibda fit-8:00pm, id-dħul huwa b’xejn, u dawk preżenti jingħataw ukoll il-pubblikazzjoni li għall-ewwel darba f’sitt snin qed tiġi ppreżentata f’format ta’ ktieb.

Dakinhar se jitħabbar ukoll il-programm għat-tliet snin li ġejjin. TAĦŻIŻ huwa programm ta’ empowerment u formazzjoni ta’ tnax-il xahar li jġib flimkien żgħażagħ b’interess fil-kitba kreattiva fid-diversi forom tagħha, kemm fil-kuntest tal-letteratura, kif ukoll f’kuntesti artistiċi interdixxiplinarji.

TAĦŻIŻ iħares b’mod ħolistiku kemm lejn il-proċess ta’ kitba kif ukoll lejn l-iżvilupp tal-parteċipanti. Għaldaqstant, il-programm iħares ukoll lejn il-proċess ta’ produzzjoni ta’ prodotti kulturali li fil-qofol tagħhom jitolbu element ta’ kitba u l-preżentazzjoni pubblika ta’ dawn il-prodotti.

Il-programm hu tal-Aġenzija Żgħażagħ, b’kordinazzjoni tal-Għaqda tal-Malti – Università, u jinkludi workshops residenzjali intensivi, eżerċizzji ta’ kollaborazzjoni kreattiva matul is-sena, kif ukoll pubblikazzjoni u preżentazzjoni pubblika tax-xogħol fl-aħħar tal-programm.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

Nhar il-Ħadd li għadda, madwar 4,000 viżitatur aċċettaw l-istedina ta’ Heritage Malta biex iżuru bla ħlas it-Tempji Megalitiċi ta’ Ħal Tarxien waqt attività li fiha ġie inawgurat ukoll ktieb ġdid…

Edukazzjoni

Nhar it-Tlieta, 11 ta’ Diċembru 2018, fis-6.00pm, Francesca Attard se tagħmel taħdita fis-sensiela dwar It-Tradizzjoni Orali bit-tema, “L-Għanjiet tal-Milied.” Din it-taħdita, organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università, hija miftuħa għal kulħadd u se…

Informazzjoni

Nhar il-Ħadd, 28 t’Ottubru, Heritage Malta qed tistieden lill-pubbliku biex igawdi attivitajiet varji li qed jiġu organizzati fis-sit arkeoloġiku ta’ San Pawl Milqi f’Burmarrad. Bosta mill-attivitajiet se jiffukaw fuq il-produzzjoni,…

Diskussjoni

Are you interested in global wildlife? If yes, then come along to our upcoming Nature Meet-up at Salina Nature Reserve, that will discuss the plight of Puffins. This talk will shed…

Aktar