Aħbarijiet | Kurżitajiet

COVID-19
Imsarinhom f’saqajhom li l-kont ħa jibqa’ tiela’ – weħlu qamar il-għasel il-Maldivi minħabba l-Covid-19

Kull deni ħudu b’ġid, speċjalment jekk tkun qamar il-għasel sieq fuq sieq u moħħ ta’ xejn, u frott ċirkostanzi li ħadd ma għandu kontroll fuqhom jgħidulek biex ma tiċċaqlaqx minn…

Reliġjon

Il-ġrajjiet imfakkra mill-knisja f’dawn il-jiem huma rappreżentati matul is-sena kollha fil-knejjes u l-kappelli, fl-hekk imsejħa Via Sagra, permezz ta’ xbihat li jirrappreżentaw 14-il mument differenti mill-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’…

L-Aħbarijiet tat-20:00
07/04/2020