Aħbarijiet | Lokali

Twieled il-Qala, għex Ta’ Kerċem u issa Kardinal il-Vatikan

Monsinjur Mario Grech għandu 63 sena. Twieled u tgħammed fil-parroċċa tal-Qala nhar l-20 ta’ Frar 1957. Hu iben George u Stella . . . il-kbir fost ħames aħwa. Ta’ età żgħira,…