Qorti
10 snin ħabs għaż-żagħżugħ li abbuża u stupra lil kuġintu

Żagħżugħ ta’ 25 sena intbagħat ghaxar snin ħabs talli nstab ħati b’abbuż sesswali u stupru ta’ kuġintu minorenni.

L-abbuż kien ilu sejjer mindu t-tifla kellha seba snin – illum għandha 16-il sena L-abbuż dam sejjer sakemm it-tifla kellha erbatax-il sena u ndunat x’inhu jagħmel kuġinuha wara li attendiet għal-lezzjonijiet tal-iżvilupp personali u fiżiku fl-iskola. Il-qorti preseduta mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera ordnat divjet fuq l-ismijiet tal-akkużat u tal-vittma. Il-prosekuzzjoni qalet li l-abbuż seħħ fil-Marsa għand in-nanna taż-żewġ kuġini, waqt li omm il-vittma kienet tħalli lil bintha man-nanna meta tkun xogħol.

Fix-xhieda tagħha, it-tfajla, permezz ta’ video conference kienet xehdet li l-avvenimenti li seħħew ħallew impatt negattiv. Meta l-Imħallef Consuelo Scerri Herrera staqsietha għaliex stenniet seba’ snin qabel tkellmet, it-tfajla qalet li ma kellhiex kuraġġ u kienet tibża’ li titkisser il-familja. Hija qalet li tkellmet l-ewwel darba wara li nkoraġġiha l-eks sieħeb tagħha u għamlet appuntament mal-guidance teacher.

Mistoqsija mill-Imħallef, dwar x’tifhem b’abbuż, it-tfajla kienet wieġbet li tkun sfurzata tagħmel xi ħaġa kontra r-rieda tagħha kif kienet imġiegħla tagħmel minn kuġinha minn darba sa darbtejn fix-xahar. It-tfajla ddeskriviet ukoll meta kuġinha stupraha fil-kamra tal-ħasil meta kellha 10 snin u kuġinha kellu 17-il sena. Qalet li wara dik id-darba, kuġinha pprova jerġa’ jkollu x’jaqsam magħha darb’oħra iżda hi ma ħallitux. Mistoqsija dwar relazzjonijiet ma’ boyfriends tagħha, hija wieġbet li m’għamlet xejn mill-affarijiet li esperjenzat ma’ kuġinuha.

Fit-tieni jum tal-ġuri xehdet ukoll omm it-tfajla. L-omm iddeskriviet lil bintha bħala tifla kwieta, riżervata u li ma kinetx taqla’ nkwiet. Qalet li qatt ma nnutat xejn, li bintha qatt ma qaltilha bl-abbuż u li dak kollu li taf, saret tafu mingħand il-pulizija.

Ara wkoll:

Żagħżugħ akkużat li kien ilu seba’ snin jabbuża lil kuġintu

Titkellem fil-qorti t-tfajla li ġiet stuprata minn kuġinuha

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-President ta’ Malta George Vella flimkien mas-Sinjura tiegħu Miriam ivvutaw fiż-Żejtun. Huma vvvutaw għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Aktar kmieni vvutaw il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia. Il-votazzjoni…

Qorti

Raġel ta’ 49 sena residenti l-Gżira nħeles mill-arrest wara li darab ħafif lis-sieħba tiegħu li jgħixu flimkien. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, il-vittma qalet li tixtieq li jibqgħu jgħixu flimkien u…

Qorti

Liam Debono nżamm arrestat wara li mill-ġdid sab ruħu l-Qorti b’rabta mal-arrest li seħħ ilbieraħ wara li nqabad isuq mingħajr liċenzja. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, Debono ġie akkużat li lbieraħ…

Aktar