Xogħol
1,000 post tax-xogħol ġdid fis-servizzi finanzjarji

Is-sena li għaddiet, is-settur tas-servizzi finanzjarji ħoloq elf post tax-xogħol ġdid . . . biex b’hekk qalgħu l-għajxien tagħhom mis-settur aktar minn 12,000 persuna.

Dan joħroġ mir-rapport annwali tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji li minnu jirriżulta wkoll li fl-2018, 144 kumpanija ġdida tas-servizzi finanzjarji investew f’Malta.

Mir-rapport joħroġ li s-sena li għaddiet is-settur tas-servizzi finanzjarji kiber b’9.5%.

Rapport ippubblikat mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji juri li s-sena li għaddiet, is-settur tas-servizzi finanzjarji ħaddem iktar minn 12,000 persuna . . . b’elf post tax-xogħol ġdid inħoloq fl-aħħar sena. Dan ifisser li s-settur jipprovdi 5.3% tal-impjiegi f’Malta . . . kważi d-doppju tal-medja tal-impjiegi fis-settur fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea.

Fir-rapport intqal li s-settur kellu rata ta’ tkabbir ta’ 9.5% fuq is-sena ta’ qabel. Intqal li minkejja l-ambjent kompettitiv tal-industrija, 144 kumpanija ġdida fetħu l-bibien tagħhom f’Malta biex issa hawn 2,300 kumpanija tas-servizzi finanzjarji.

Ir-rapport jitkellem ukoll fuq l-azzjonijiet li ttieħdu mill-MFSA kontra l-Bank Pilatus u s-Satabank minħabba nuqqasijiet fl-operat tagħhom. Intqal li l-Awtorità ffirmat ftehim fil-prinċipju Financial Intelligence Analysis Unit biex issaħħaħ il-kollaborazzjoni fl-ispezzjonijiet li jsiru fil-kumpaniji liċenzjati. Mir-rapport joħroġ li s-sena l-oħra, l-Awtorità investigat 63 każ ta’ ksur ta’ liġijiet u ngħataw 7 twissijiet.

Il-Kap Eżekuttiv tal-MFSA, Joseph Cuschieri spjega li s-sena li għaddiet, l-Awtorità ffukat fuq erba’ oqsma fosthom riforma fl-istruttura tagħha biex issaħħaħ il-governanza, il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, investiment f’teknoloġija innovattiva u tisħiħ tar-riżorsi umani. Is-Sur Cuschieri qal li l-Awtorità se tkompli ssaħħaħ l-impenn superviżorju tagħha bl-għan li tkun issalvagwardjata r-reputazzjoni ta’ Malta bħala ġurisdizzjoni ta’ kwalità għas-servizzi finanzjarji.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Aktar