Lokali
1,000 spezzjoni f’sena fuq rapporti ta’ moħqrija t’annimali

Id-Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali qed ikollu medja ta’ ħamest’elef talba għal għajnuna fis-sena, barra li jagħmel aktar minn 1,000 spezzjoni fosthom fuq rapporti li dwar moħqrija ta’ annimali. L-istess direttorat ħadem biex aktar nies jaddottaw kelb jew qattus tant li kwazi nofs l-annimali li nġabru nstabitilhom dar li tilqgħahom. Dan it-tagħrif ingħata waqt attivitajiet għall-familja fl-Għammieri biex titfakkar il-ġurnata ghall-ħarsien tal-annimali.

Id-Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali jieħu ħsieb l-klieb u l-qtates li jinġabru mit-toroq, saħansitra jagħtihom it-trattamenti medici li jkunu jeħtieġu. Wara li l-annimali jitfejqu, jittieħdu l-Għammieri biex ikomplu jitrabbew b’imħabba u possibilment tinstabilhom dar li tilqagħhom.

Id-Direttur tad-Direttorat, Noel Montebello, qal li l-proċess biex wieħed jaddotta kelb jew qattus mhux diffiċli u spjega lis-servizz jingħata kollu b’xejn. Appella biex min jaddotta, iħobb tassew lill-annimali.

Noel Montebello qal li “jekk se taddotta annimali dan tagħmlu għax għandek imħabba lejn l-annimali. Fil-fatt għandna proċedura li mhix sempliċiment kemm tiġi hawn u taddottah, iżda kull kelb jew qattus li jiġi addottat isir due dilengence biex naraw li għandu post addattat u qed jgħix fi kwalitajiet li jixirqulu”.

Fil-ġurnata ddedikata għall-ħarsien tal-annimali, id-direttorat organizza attivitajiet għall-familja fl-Għammieri biex aktar nies jitgħallmu dwar kif għandhom jitrattaw l-annimali, anke jekk dawn ikollhom atteġġjament diffiċli bħal aggressjoni minħabba li jista’ jkun hemm diversi fatturi li qed jaffettwaw l-annimali.

Robert Spiteri, dog behaviorist qal li “l-esperjenzi li għadda minnhom, is-sid kif qed irabbih u l-età tal-kelb jaffettwaw. Hemm ħafna affarijiet esterni li jaffettwaw il-behaviour apparti dawk interni, ir-razza tal-kelb u l-breeding line. Kull kelb huwa individwu u rrid narah fl-isfera tiegħu”.

Is-Segretarju Parlamentari, Clint Camilleri, qal li l-Gvern hu impenjat biex iżid il-ħidma favur il-ħarsien tal-annimali u wera apprezzament għall-ħidma tad-direttorat u tal-għaqdiet volontarji f’dan il-qasam.

Aħbarijiet Oħra
Parlament

L-għafsa ta’ qalb tan-nanniet li huma mċaħda min-neputijiet minħabba sitwazzjonijiet familjari reġgħet tqajmet fil-Parlament waqt sessjoni speċjali li kienet iddedikata lin-nanniet. Tressqet ukoll petizzjoni biex isiru emendi fil-liġijiet li jissalvagwardjaw…

Infrastruttura

Il-proġett sar b’inizjattiva tal-Kunsill Lokali tal-belt Victoria li għalih kiseb ukoll fondi mill-Unjoni Ewropea. Il-post ilu jservi ta’ spazju rikreattiv għat-tfal għal kważi ħamsin sena. Is-Sindku, Samuel Azzopardi, qal li…

Qorti

Raġel li kien qed isuq mutur bla liċenzja meta ntlaqat minn karozza, xorta waħda kien ikkumpensat għad-diżabbiltà li sofra kawża tal-inċident. Massimo Bonello ta’ 45 sena fetaħ kawża quddiem il-Qorti…

Xogħol

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li x-xahar li għadda kien hemm 1,787 persuna jirreġistraw għax-xogħol. Dan juri li kien hemm tnaqqis fil-qgħad ta’ 702 persuni meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena…

Aktar