Immigrazzjoni
120 immigrant ieħor fuq vapur tal-Captain Morgan, 19 jiddaħħlu Malta

Dsatax-il immigrant – l-aktar nisa tqal u tfal – il-lejla ddaħħlu Malta mill-Forzi Armati.

Television Malta jinsab infurmat li l-immigranti huma parti minn grupp akbar li ġew salvati mill-baħar fiż-żona ta’ tiftix u salvatagg fir-responsabilità ta’ Malta.

L-immigranti li ma ddaħħlux Malta – madwar 120 – tgħabbew fuq vapur ieħor tal-Captain Morgan li ħareġ għalihom aktar kmieni l-Ġimgħa u li se jibqa’ fl-ibħra internazzjonali.

Dan hu t-tielet vapur tal-Captain Morgan b’immigranti abbord.

Ara l-filmat tad-19-il-immigrant li ddaħħlu Malta.