15-il xahar ħabs wara li darab serjament lil martu għax jgħir għaliha

Immigrant mill-Afrika ta’ Fuq intbagħat 15-il xahar ħabs u mmultatat €500 wara li nstab ħati li kkaġuna ġrieħi serji fuq martu wara li aggrediha minħabba l-għira li kellu għaliha.

Il-każ seħħ fl-14 ta’ Jannar li għadda fi Triq San Luqa f’San Pawl il-Baħar. Mongbet Ousseri ammetta l-akkużi li nġiebu kontrih fosthom li darab serjament u li hedded verbalment lil Theresa Anisa Menga.

Il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Godwin Scerri qalet li l-mara kienet lesta li tixhed kontra s-sieħeb tagħha u li ma kinitx lesta li taħfirlu. Qalet li dan kien każ ta’ vjolenza domestika fejn ir-raġel aggredixxa lil martu minħabba l-għira li kellu għaliha.

Quddiem il-Maġistrat Aaron Bugeja, id-difiża qalet li r-raġel kien qiegħed jagħmel apoloġija pubblika u li l-akkużat diġà ħa tagħlima għax spiċċa tilef kollox lil martu, ix-xogħol, il-post fejn kien jgħix u fuq kollox lil bintu.

Fid-deċiżjoni tagħha l-Qorti sabitu ħati tal-akkużi kollha miġjuba kontrih u kkundannatu 15-il xahar ħabs u multa ta’ €500. Il-Qorti ordnat ukoll li r-raġel ma jersaqx lejn martu għal tliet snin.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat wiegħed lealtà sħiħa u spazju lis-suċċessur tiegħu u qal li hu se jibqa’ baħri flok kaptan. Dr Muscat li tkellem fi tliet…

Milied

Aktar ma joqrob il-Milied, aktar jirrankaw l-attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi għall-għaqdiet tal-karità . . . fosthom il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund, li hija l-benefiċċarja tal-attività Santa Swim, li issa…

Politika

Il-President Emeritu Marie Louise Coleiro Preca kitbet appell biex il-poplu Malti jingħaqad. Fuq Facebook Coleiro Preca kitbet li mill-istorja tal-pajjiż il-poplu dejjem waqaf għall-valuri tal-onestà, il-ġenwinità, l-altruwiżmu, il-bżulija, l-għaqal u l-intergrità….

Aktar