Ambjent
16-il wied madwar Malta jingħataw tindifa mill-iskart u l-pjanti invażivi

Minn tindif li sar fil-widien matul din is-sena tneħħew madwar 250 tunnellata ta’ materjal ta’ skart mormi illegalment u pjanti invażivi. It-tindif u r-riġenerazzjoni tal-ambjent naturali sar minn Ambjent Malta f’16-il wied madwar Malta.

Ix-xahar li għadda bdiet ħidma ta’ tindif f’Wied il-Mistra. Dan huwa wieħed minn sittax-il wied li fih sar xogħol ta’ tindif minn Ambjent Malta matul din is-sena. Minn dawn il-widien tneħħew madwar 250 tunnellata ta’ skart mormi illegalment kif wkoll pjanti invażivi. L-uffiċjal inkarigat mit-taqsima ta’ widien fi ħdan Ambejnt Malta, Alex Borg, qal li f’Wied il-Mistra, ix-xogħol kien jinkludi t-tneħħija ta’ meded ta’ qasab li kienu qed jikkontribwixxu għal għargħar fil-madwar.

”Meta inti tmur ġo wied ġo post naturali u tara fridge jew materjali oħrajn għandek l-impatt viżwali. Impatt ieħor hu li waħda mill-affarijiet li l-iktar li tinkwetana hi li meta tagħmel ix-xita dak il-materjal jista’ jikkontribwixxi biex isodd il-passaġġ tal-ilma u joħloq għargħar. Għargħar kemm għat-toroq li jkun hemm fil-viċin kif ukoll għall-għelieqi li jkun hemm fil-viċin li jikkawża telf ta’ ħamrija u l-ħamrija hija prezzjuża.”

Is-Sur Borg qal li l-proġett ta’ riġenerazzjoni fil-Wied il-Mistra jaħseb ukoll biex fuq perjodu ta’ tliet snin titneħħa l-qasba l-kbira li hi invażiva u minn Ottubru li ġej jibdew jitħawlu siġar u arbuxelli indiġeni biex tiżdied il-biodiversità f’dan il-post.

Il-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima, Jose Herrera qal ”se jkollok qasab li huwa lokali biex ma niżnaturawx l-ambjent, allura jekk hawn għasafar li jbejtu fil-qasab se jibqgħu jbejtu. Se nħawlu wkoll siġar u arbuxelli indiġeni biex nirrijabilitawh kollu. Hemm il-ħitan tas-sejjiegħ imwaqqa’ kollu, tistgħu tarawh, se jiġi rijabilitat kollu, u naddafna l-ħmieġ kollu li kien hawnhekk.

Il-Ministru għall-Ambjent, Jose’ Herrera kompla jispjega li b’dan il-proġett se jerga’ jkun hemm l-abitat tal-ibħra mileħa li jinsabu fil-Bajja tal-Mistra u li jiffurmaw parti mis-sit Natura 2000 tax-Xagħra tal-Kortin.

Dr Herrera ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jibda x-xogħol fuq il-kanal fil-Marsa Sports Ground biex jitneħħa materjal u skart mormi illegalment fis-sit. Qal li dan se jgħin biex titnaqqas il-problema tal-għargħar fiż-żona.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Il-Karnival iferraħ lil ħafna nies, minn tfal sa kbar, b’nies bħal Ġeorge Żahra li ilu nvolut fil-Karnival għal nofs seklu. Iħossu qisu tifel meta jasal Frar u jibda r-Renju tal-bluha….

Riċerka

L-użu tal-Malti u l-Ingliż ser jiġi analizzat permezz ta’ serje ta’ seminars organizzati mill-Kunsill Nazzjonali tal-Malti taħt il-patriċinju tal-President George Vella. Thomas Pace, id-direttur tal-Kunsill Nazzjonali tal-Malti qal li l-istudju…

Stejjer Umani

F’Dar Frate Jacoba f’Marsaskala, sibna żewġt itfal qed jiġu mgħallma s-sengħa tar-raħħala, b’nagħġa għadha twelled u qed tisqi lill-frieħ tagħha. Fr Ray Scicluna li ilu jmexxi d-dar qalilna li t-tmint…

Agrikultura

Ras għal ras il-Maltin huma t-tieni l-aktar li jiġġeneraw skart fid-djar tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Skont ċifri tal-Eurostat, kull Malti jiġġenera medja ta’ 647kg skart fis-sena. Jaqbżuna biss id-Daniżi li jiġġeneraw…

Aktar