Lokali
18-il NGO jingħataw €500,000 mill-Malta Community Chest Fund

Tmintax-il għaqda mhux governattiva se jingħataw nofs miljun ewro mill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund biex iwettqu proġetti soċjali. Il-President, Marie-Louise Coleiro Preca, raddet ħajr lill-għaqdiet għall-ħidma li jwettqu u li biha jagħmlu differenza fis-soċjetà.

Tmintax-il għaqda mhux governattiva se jieħdu bejniethom qrib in-nofs miljun Ewro mill-fondazzjoni Malta Community Chest Fund.

Waqt l-iffirmar tal-kuntratti fil-Palazz ta’ Sant’ Anton, il-Professur Carmel Borg, iċ-chairperson tal-Fond tal-Għaqdiet Volontarji qal li l-iskrutinju tal-applikazzjonijiet sar fuq għadd ta’ kriterji, ewlenin fosthom il-kontabilità, it-trasparenza u l-kredibilità.

Qal li għall-ewwel darba kien hemm żewġ għaqdiet li rebħu appell wara li l-applikazzjoni tagħhom kienet miċħuda fl-ewwel stadju.

Il-Professur Carmel Borg qal li “l-proċess ilu jsir mill-2015… dejjem nirfinaw u dejjem nisimgħu l-feedback tal-għaqdiet, u din id-darba fl-istorja qasira tagħna kien hemm appelli li ntebħu u dan ifisser li l-proċessi kollha huma proċessi reali u li s-saffi kollha noħduhom bis-serjetà.”

Il-President Marie Louise Coleiro Preca qalet li b’dawn il-fondi jingħata sostenn lill-ħidma tal-għaqdiet li jaħdmu biex itejjbu l-qagħda ta’ dawk li huma l-iktar vulnerabbli. Dawn ivarjaw minn inklużjoni ta’ tfal li għandhom diżabbilità għal dawk li jippromovu l-ugwaljanża fis-sessi, għaqdiet li jaħdmu mal-ħabsin, servizzi ta’ salvataġġ u għaqdiet li jaħdmu fost il-pazjenti li għandhom kanċer, muscular dystrophy u multiple sclerosis. L-għaqdiet huma kollha reġistrati mal-Kummissarju tal-volontarjat.

Mal-iffirmar tal-kuntratt, l-għaqdiet jiġu ppeżentati b’40% tas-somma bil-kumplament jingħataw fi stadji differenti.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-festa ta’ San Ġużepp iċċelebrata llum id-19 ta’ Marzu, se jkollha tifsira speċjali għall-gżejjer Maltin, hekk kif Monsinjur Alfred Xuereb se jkun konsagrat Isqof fil-Vatikan mill-Papa Franġisku. Monsinjur Xuereb se…

Lokali

It-talba u l-ħidma tal-Ewroparlamentari Alfred Sant biex il-Kummissjoni Ewropea tipposponi b’sena l-implimentazzjoni tad-Direttiva tad-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni ġiet imfaħħra u apprezzata mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Valdis Dombrovskis. L-Industrija tal-Assigurazzjoni Maltija kienet talbet…

Aktar