Lokali
18-il NGO jingħataw €500,000 mill-Malta Community Chest Fund

Tmintax-il għaqda mhux governattiva se jingħataw nofs miljun ewro mill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund biex iwettqu proġetti soċjali. Il-President, Marie-Louise Coleiro Preca, raddet ħajr lill-għaqdiet għall-ħidma li jwettqu u li biha jagħmlu differenza fis-soċjetà.

Tmintax-il għaqda mhux governattiva se jieħdu bejniethom qrib in-nofs miljun Ewro mill-fondazzjoni Malta Community Chest Fund.

Waqt l-iffirmar tal-kuntratti fil-Palazz ta’ Sant’ Anton, il-Professur Carmel Borg, iċ-chairperson tal-Fond tal-Għaqdiet Volontarji qal li l-iskrutinju tal-applikazzjonijiet sar fuq għadd ta’ kriterji, ewlenin fosthom il-kontabilità, it-trasparenza u l-kredibilità.

Qal li għall-ewwel darba kien hemm żewġ għaqdiet li rebħu appell wara li l-applikazzjoni tagħhom kienet miċħuda fl-ewwel stadju.

Il-Professur Carmel Borg qal li “l-proċess ilu jsir mill-2015… dejjem nirfinaw u dejjem nisimgħu l-feedback tal-għaqdiet, u din id-darba fl-istorja qasira tagħna kien hemm appelli li ntebħu u dan ifisser li l-proċessi kollha huma proċessi reali u li s-saffi kollha noħduhom bis-serjetà.”

Il-President Marie Louise Coleiro Preca qalet li b’dawn il-fondi jingħata sostenn lill-ħidma tal-għaqdiet li jaħdmu biex itejjbu l-qagħda ta’ dawk li huma l-iktar vulnerabbli. Dawn ivarjaw minn inklużjoni ta’ tfal li għandhom diżabbilità għal dawk li jippromovu l-ugwaljanża fis-sessi, għaqdiet li jaħdmu mal-ħabsin, servizzi ta’ salvataġġ u għaqdiet li jaħdmu fost il-pazjenti li għandhom kanċer, muscular dystrophy u multiple sclerosis. L-għaqdiet huma kollha reġistrati mal-Kummissarju tal-volontarjat.

Mal-iffirmar tal-kuntratt, l-għaqdiet jiġu ppeżentati b’40% tas-somma bil-kumplament jingħataw fi stadji differenti.

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Michelle Paris hija mużiċista u kompożitiriċi li l-passjoni kbira li għandha għall-mużika tradizzjonali Irlandiża ddistingwietha bir-rebħ ta’ midalji prestiġjużi lil hinn minn xtutna. Il-mużika tradizzjonali Irlandiża għandha għeruq li jmorru…

Kultura

Il-Feniċi – poplu mil-Lvant Nofsani li waqfu kolonja tagħhom f’Malta fl-ewwel millenju Qabel Kristu. Iċ-ċiviltà Feniċja kienet waħda bbażata fuq il-kummerċ marittimu li firxet tul il-Baħar Mediterran u dan jistgħu…

Stejjer Umani

Iċ-ċkejken Katriel Zahra tant maħbub għall-ispirtu altruwist tiegħu minkejja li jbati minn kundizzjoni rari, dalgħodu wettaq ħolma oħra li kellu, li jaqta’ x-xagħar ta’ tifel bħalu b’risq il-Malta Community Chest…

Knisja Maltija

L-Azzjoni Kattolika Maltija għaddejja bi proġett biex dar li għandha f’Ħal Balzan tinbidel f’post li tkun tista’ tagħti kenn lill-familja jew persuni li għal xi raġuni jew oħra jispiċċaw ma…

Aktar