COVID-19
2 anzjani jitilfu ħajjithom waqt li kienu pożittivi għall-COVID-19

2 anzjani tilfu ħajjithom waqt li kienu pożittivi għall-COVID-19.

Mara ta’ 76 sena mietet f’San Vinċenz de Paul. Filwaqt li jumejn ilu, nhar it-23 ta’ Jannar, anzjan ta’ 79 sena miet f’daru waqt li kien pożittiv għall-COVID-19.

Ara wkoll:

203 każi ġodda ta’ Covid-19, 175 persuna oħra mfejqa