COVID-19
2 anzjani tilfu ħajjithom waqt li kienu pożittivi għall-COVID-19

Fl-aħħar 24 siegħa tilfu ħajjithom 2 anzjani waqt li kienu pożittivi għall-COVID-19.

Il-vittmi huma mara ta’ 89 sena u raġel ta’ 77 sena.

L-anzjana mietet fil-Good Samaritan Long Term Care Facility filwaqt li l-anzjan miet fl-Isptar Mater Dei.

Ara wkoll:

119-il każ ġdid ta’ Covid-19, 211-il persuna oħra mfejqa