COVID-19
2 persuni jmutu waqt li kienu pożittivi għall-COVID-19

Fl-aħħar 24 siegħa mietu żewġt irġiel waqt li kienu pożittivi għall-COVID-19.

Iż-żewġt irġiel ta’ 70 u 91 sena mietu fl-isptar Mater Dei

L-għadd ta’ mwiet bil-COVID-19 tela’ għal 415-il persuna.

Ara wkoll:

15-il każ ġdid ta’ Covid-19, 74 ifiqu