Lokali
22 kamra tan-nar jingħaqdu għall-festival tan-nar

14-il Kunsill Lokali li jagħmlu parti mir-Reġjun ta’ Nofsinhar qasmu bejniethom €18,000 li nħarġu mir-Reġjun għal proġetti ta’ tisbiħ, għamara tat-triq, restawr, riġenerazzjoni ta’ ġonna u għal sistemi ta’ dawl fost oħrajn. Il-President tar-Reġjun tan-Nofsinhar, Jesmond Aquilina qal li l-flus ma tqassmux skont il-kobor jew iċ-ċokon tal-lokalità iżda kull kunsill ħa l-istess ammont.

Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis qal fis-seba’ snin li ġejjin il-Gvern irid li l-lokalitajiet kollha jkunu fi stat ta’ eċċellenza. Huwa qal li r-riforma tar-reġjuni tesiġi li l-President tar-Reġjun ma jistax ikun sindku biex jiffoka aktar fuq ix-xogħol tiegħu.

Il-Ministru Owen Bonnici ħabbar li fl-10 u l-11 ta’ Mejju ser issir il-ħames edizzjoni tal-festival tan-nar organizzat mir-Regjun tan-Nofsinhar. Huwa qal li 22 kamra tan-nar ser jieħdu sehem f’dan il-festival li ser isir f’Birżebbugia u fl-Imqabba.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Uffiċjali u membri speċjaliżżati fil-qasam finanzjarju fi ħdan il-GRTU kellhom laqgħa rigward is-sitwazzjoni bankarja f’Malta mal-Prim Ministru Joseph Muscat u mas-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni l-Onor. Silvio…

Qorti

Il-Qorti tal-Maġistrati laqgħet talba tal-Għaqda Repubblika biex issir inkjesta dwar it-trasferiment tat-tliet sptarijiet lill-kumpanija Vitals Global Health. L-Għaqda talbet li ssir din l-inkjesta biex tistabilixxi jekk kienx hemm kompliċità kriminali…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat beda żjara ta’ 24 siegħa fil-Lussemburgu. Fl-ewwel impenn tiegħu, huwa kellu laqgħa mal-Prim Ministru tal-Lussemburgu Xavier Bettel u iktar tard jiltaqa’ mal-komnunità ta’ ħaddiema Maltin li…

Qorti

Marokkina u Sirjan tressqu l-qorti seperatament u ġew akkużati bi vjolenza domestika fuq xulxin. Huma dehru quddiem il-Magistrat Joe Mifsud bi griff f’wiċċhom. It-tnejn ċaħdu l-akkużi. Il-mara ġiet akkużata fost…

Aktar