Ambjent
24 siegħa għal xahrejn mal-bajd tal-fekruna f’Golden Bay

F’dawn l-aħħar jiem żewġt ifkieren tal-baħar telgħu jbidu fir-ramel fuq xtajta Maltin u Għawdxin. Fekruna minnhom, telgħet tbid fil-Bajja tal-Mixquqa. Liema bajja, in-nies tafha aħjar bħalha Golden Bay. Il-fekruna, xogħolha għamlitu. Il-bejta, waħedha, iżda, ma tkampax. B’hekk, b’dedikazzjoni liema bħalha għadd ta’ voluntiera bħalissa qed joqogħdu għassa mal-bajd tal-fekruna fi ħdan il-bejta lejl u nhar.

Uħud mill-voluntiera, jippreferu jagħtu daqqa t’id billejl, f’bajja ħiemda għajr għall-ħoss tal-mewġ jissielet mal-blat. Ħaddieħor, billejl jaf tmur għajnu bih u għalhekk jippreferi joqgħod għassa mal-bejta taħt il-qilla tax-xemx akkost li jara ruħ u jkollu ma’ min jgħid kelma.

F’kummenti lil tvm.com.mt Angelique Lofaro, is-segretarja tal-għaqda Nature Trust qalet li hekk kif fl-aħħar jiem ġriet il-kelma li telgħet tbid fekruna f’Golden Bay middet idejha minnufih u f’kemm ili ngħidlek ġabret għadd ta’ voluntiera bil-għan li minn hawn u ftit ġimgħat oħra l-bajd tal-fekruna jfaqqas b’wiċċ il-ġid. Is-Sinjura Lofaro spjegat li l-bejta rnexxielhom isibuha wara kważi sitt sigħat.

Sors: Nature Trust

Mistoqsija kif qed tiġi mgħassa l-bejta f’Golden Bay, is-Sinjura Lofaro qalet li mal-74 voluntier qed ixammru l-kmiem b’tali mod li kull tliet sigħat ikun hemm xi ħadd għassa mal-bejta. Spjegat, li fost l-oħrajn xogħol il-voluntiera hu li jiċċattjaw ir-ramel madwar il-bejta bil-għan li jaraw jekk hemmx traċċi ta’ annimali oħra li jistgħu jkunu ta’ theddida għall-bejta. Xogħolhom ukoll, li jassiguraw li fl-inħawi jinżamm is-skiet.

Jekk inti wkoll tixtieq tagħti daqqa t’id lil Nature Trust kif ukoll biex tikseb aktar tagħrif tista’ tibgħat email hawnhekk.

Intant, il-pubbliku mħeġġeġ jagħmel kuntatt minnufih mal-għaqda Nature Trust jew mal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, l-ERA f’każ li jinnota xi bejtiet simili.