Ambjent
250,000 metru kwadru ta’ art agrikola fil-Magħtab se jkollha tagħmel wisa’ għall-iskart

Il-Wasteserv bdiet il-proċess biex tkabbar il-faċilitajiet tagħha fil-Magħtab. Madwar għoxrin bidwi fl-inħawi li bejniethom għandhom madwar 250,000 metru kwadru ta’ raba’ ġew infurmati li l-Wasteserv qed tikkunsidra li tespropja din l-art għall-faċilitajiet tagħha. Wieħed mill-bdiewa li tkellem ma’ Television Malta esprima r-rabja tal-bdiewa li ser jitilfu l-art agrikola li jaħdmu.

Il-Ministru għall-Ambjent u l-Ippjanar Aaron Farrugia qal lil Television Malta li dan l-ispazju huwa meħtieġ għal numru ta’ impjanti bħal inċineratur u għas-separazzjoni tal-iskart, filwaqt li sittin fil-mija minnu ser jintuża għall-engineered landfil ġdida.

Il-Ministru għall-Ambjent u l-Ippjanar Aaron Farrugia qal li minħabba li l-inċineratur mistenni jieħu seba’ snin biex jitlesta, il-Wasteserv ser ikollha ssib aktar spazju biex tkun tista’ twettaq il-pjan tagħha għall-immanniġġjar u t-trattament tal-iskart.

“Il-pajjiż għandu miri ċari fejn jidħol riċiklaġġ, biex dawn il-miri jintlaħħqu, hemm bżonn numru ta’ impjanti, illi l-pajjiż ikollu, biex l-impjant jitratta pereżempju hazardous waste, biex ikollna impjant ta’ waste to energy, biex inkomnplu nisseparaw l-iskart u dak imbagħad nipproċesawh. Kien għalhekk li l-pajjiż kellu bżonn aktar spazzju biex dan isir.”

Dr Farrugia spjega li mill-art fil-Maghtab li l-Wasteserv tefgħet għajnejha fuqha, 145,000 metru kwadru ser jintużaw għall-mizbla ikkontrollata, filwaqt li ftit aktar minn mitt elf metru kwadru ser isiru impjanti għall-immanniġġjar tal-iskart fosthom l-inċineratur.

“Hemmhekk ukoll mixjin, qed nitkellmu ma’ diversi persuni biex naraw l-aqwa mudell finanzjarju għalih.”

Chalie Sciberras li ilu 40 sena jaħdem l-għelieqi fil-Magħtab, huwa fost l-għoxrin bidwi li rċieva nnotifika tal-wasteserv għall-esproprijazzjoni. Inkwietat u ħosbien ilmenta li mhux hekk kien imwiegħda mill-Ministru Herrera.

“Is-sur Herrera kien qalilna li hemmhekk mhux ser tintmiss karretta ħamrija oħra. X’ġara issa? Hawn mhux biżżejed sar iżżejjed sar issa fl-aħħar erbgħin sena. Din hija id-daqqa tal-mewt tagħna.”

Mill-banda l-oħra, il-Wasteserv tgħid li l-espansjoni hija meħtieġa għaliex l-ispazju għar-rimi tal-iskart li għandha ma jservix għal aktar minn sentejn.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Inġiniera mill-Università ta’ Malta qed jibnu apparat li jiddiżinfetta l-maskli, bil-għan li dawn ma jintużawx darba biss u jintremew. Qalet dan fi stqarrija l-Università ta’ Malta, li saħqet li dan…

COVID-19

HSBC Bank Malta nieda serje ta’ miżuri addizzjonali biex dejjem aktar jappoġġja lin-negozji milquta b’mod negattiv mit-tixrid tal-Covid-19.  Dawn il-miżuri ġodda tfasslu speċifikament għal dawk il-klijenti li qegħdin jiffaċċjaw tfixkil…

Ekonomija u Finanzi

Sal-aħħar ta’ Diċembru li għadda, il-Gvern kellu surplus ta’ €9,400,000 fil-fond konsolidat, filwaqt li f’Diċembru tal-2018, il-fond konsolidat kellu defiċit ta’ aktar minn €70 miljun. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li…

Lokali

Fl-2018, Malta kellha t-tieni l-akbar tnaqqis fl-għoti taċ-ċittadinanza waqt li l-akbar numru ta’ ċittadini barranin li kkwalifikaw għaċ-ċittadinanza Maltija kienu mir-Renju Unit. Skont ċifri tal-Eurostat, fl-2018, Malta tat iċ-ċittadinanza tagħha…

Aktar