COVID-19
3 każijiet ġodda ta’ Covid-19 f’Malta u jfiqu 3 oħra

Fl-aħħar 24 siegħa ġew irreġistrati tliet (3) każijiet ġodda ta’ Covid-19 f’Malta wara li saru 1,027 swab test. Sallum saru b’kollox 91,571 swab test.

Tliet (3) persuni ġew iddikjarati mfejqa biex issa t-total ta’ persuni li fiequ mill-coronavirus f’Malta tela’ għal 627.

It-total ta’ persuni li ttestjaw pożittiv għal Covid-19 huwa ta’ 668, li minnhom 32 għadhom attivi.

L-awtoritajiet tas-saħħa qalu li t-tliet każijiet ma kinux magħrufa minn xi grupp. Tnejn minnhom ma kellhomx sintomi filwaqt li każ minnhom kellu sintomi.

L-awtoritajiet tas-saħħa għadhom iħeġġu lil kulħadd biex isegwi d-direttivi fosthom li tinżamm distanza soċjali bejn persuna u oħra, l-iġjene u l-ilbies tal-maskri jew visors f’ċerti postijiet.