COVID-19
300,000 persuna mardu bil-coronavirus f’160 pajjiż – 95,000 ifiqu

Il-persuni infettati bil-coronavirus f’160 pajjiż madwar id-dinja tela’ għal aktar minn 300,000 li 95,000 minnhom irnexxielhom ifiqu. Il-virus wassal għall-mewt ta’ 13,000 persuna. Fl-Italja biss l-għadd tal-mejta laħaq kważi ħamest elef, bil-persuni infettati laħqu kważi 54,000 u l-mejta kważi ħamest elef. Il-Prim Ministru Guiseppe Conte ordna l-għeluq tal-ħwienet u servizzi mhux essenzjali iżda qal li mhux ser iwaqqaf għalkollox ir-rota ekonomika.

Fi Spanja l-għadd tal-mejta laħaq mal-1,400. L-awtoritajiet tas-saħħa rrapurtaw żieda ta’32% fl-infezzjonijiet. Il-Prim Ministru Spanjol Petro Sanchez wissa’ li l-agħar għadu ġej.

Fiż-żewġ pajjiżi li jinsabu għarkuptejhom f’din lill-pandemija, fl-aħħar sigħat komplew żiedu r-restrizzjonijiet fuq il-popolazzjoni tagħhom biex irazznu l-firxa tal-pandemija. Fl-Italja ngħalqu fost oħrajn ingħalqu l-fabbriki u fi Spanja ġie estiż għal ġimagħtejn l-istat ta’ emerġenza.

Fil-Vatikan waqt it-talba tal-Angelus, il-Papa Franġisku rrefera għaż-żmien ta’ iżolament li qed tgħix id-dinja. Huwa sejjaħ biex l-Insara jingħaqdu fit-talb nhar il-Erbgha f’nofsinhar u nhar il-Ġimgħa fis-sitta ta’ filgħaxija meta ser imexxi servizz ta’ talb u ser tingħata l-indulġenza plenarja Urbi et Orbi.

“Let us stay united and make our closeness be heard, our closeness to the loneliest people and those who are suffering the most. Let us express our closeness to all doctors, medical staff, nurses and volunteers. Let us express our to the authorities, who have to take harsh measures for our sake. Let us express our closeness to the police, the soldiers that have to maintain order on the streets and ensure that the government’s measures are followed, for the greater good. I express my closeness to everybody.”

Il-Papa Franġisku b’ġest simboliku ta l-barka tiegħu minkejja li l-pjazza kienet vojta.

Fir-Renju Unit, il-Prim Ministru Boris Johnson wissa lis-sistema tas-saħħa tista tikkrolla jekk in-nies ma jikkoperawx. Fir-Renju Unit il-każi ta’ coronavirus żdied b’233 bin-numru tal-pazjenti jaqbeż il-5000. Intqal li fir-Renju Unit hemm miljun u nofs persuna f’riskju serju li jitilfu ħajjithom jekk ikunu infettati bil-coronavirus. Dawn qed jiġu mħeġġa biex għat-12-il ġimgħa li ġejjin ma joħorġux mid-dar.

Fi Franza ħadd ma jista’ joħroġ mid-dar ħlief għax-xiri ta’ oġġetti essenjali jew għax-xogħol. Biex wieħed joħroġ għal xi raġuni oħra jrid japplika u jingħata ħin mill-awtoritajiet.

Diversi pajjiż qed jimplimentaw miżuri iebsa fosthom l-Awstralja li ħabbret shutdown nazzjonali bil-postijiet pubbliċi kollha jingħalqu. Diversi pajjiżi Asjaticċ qed jimponu miżura iebsa bit-tama li l-virus ikun ikkontrollat. Fl-Indja aktar minn biljun persuna jinsabu maqfula fi djarhom għal mil-lanqas 14-il siegħa.

L-Iran li huwa wieħed mill-pajjiżi l-aktar milquta kellu żieda qawwija kemm fin-nies infettati kif ukoll fl-imwiet. Issa f’dan il-pajjiż hemm aktar minn 21,600 persuna infettati u 1,685 tilfu ħajjithom.

F’dan l-isfond pjetuż, ix-xjentisti jinsabu f’tellieqa mal-ħin biex jiżviluppaw tilqima li wħud minnhom diġà bdew il-provi tagħhom bit-tama hija li dawn jagħtu riżultati pożittivi meta jkunu ppruvati fuq il-bniedem sal-aħħar tas-sena.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Il-Ministeru għas-Saħħa kkonferma li fl-aħħar 24 siegħa ma kien hemm l-ebda każ ġdid ta’ Coronavirus f’Malta. Żewġ persuni oħra ġew imfejqa mill-marda biex issa t-total ta’ persuni li għelbu l-marda…

Barranin

Is-sindku ta’ Seoul, Park Won-soon instab bla ħajja fuq il-muntanja Bukak fl-inħawi ta’ Seongbuk-gu, ftit ‘il bogħod mir-residenza tiegħu. Il-pulizija ma żvelawx biex miet iżda mhumiex qed jeskludu li dan…

Barranin

Se jiġi restawrat il-kampnar tal-Katidral tan-Notre Dame f’Pariġi, li kien inqered f’nirien li ħakmu l-binja f’April tas-sena l-oħra. Huwa se jkun restawrat skont id-disinn oriġinali Gotiku tiegħu. Din id-deċiżjoni tħabbret…

Barranin

Fl-Istati Uniti , il-Qorti Suprema ddeċidiet li l-assi finanzjarji tal-President Donald Trump jistgħu jkunu eżaminati iżda sostniet li f’każ ieħor l-informazzjoni ma tistax tingħata lill-Kungress. Trump ma jridx li jippubblika…

Aktar