Santwarju li reġa’ ħa l-ħajja

Is-Santwarju tal-Madonna tas-Samra fil-Ħamrun minbarra li huwa ġawhra storika, huwa wkoll sit sagru li jixhed id-devozzjoni kbira lejn il-Madonna.

Bħal-lum minn dan is-santwarju toħroġ l-vara ta’ Santa Marija li titqies waħda mill-isbaħ opri li ħarġet minn idejn l-Istatwarju Gilormu Dingli fl-1967.

Minn isem il-Madonna s-Samra ħadet isimha ż-żona tal-Ħamrun fejn jiddomina s-Santwarju dedikat lil Santa Marija.

Il-Professur Mangion qal li dan is-Santwarju bi still Biżantin inbena fl-1630. Għall-qalb ħafna d-devoti hija x-xbieha tal-Madonna s-Samra li hija mżejna kif jixraq. Kollox beda bid-devozzjoni li l-fundaturi kellhom lejn il-Madonna ta’ Atoċja.

“Fuq barra hemm viżibili arloġġ tax-xemx u fuq ż-żuntier żewġ kanuni ta’ żmien il-Franċiżi. Minn hawn Dun Ġorġ Preca beda l-ewwel purċiżjoni bil-Bambin Ġesù fl-1921 tant li dan għadu espost ma’ ġenb l-artal. Iż-Żuntier u l-ispazju tal-madwar kienu iservu biex Dun Ġorġ jippriedka fis-sajda Mużewmina.”

Dan is-santwarju għandu preġju ieħor għax huwa mżejjen bir-relikwa ta’ Tereża Nuzzo- li hawnhekk waqfet il-kongregazzjoni tas-Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Ġesu. Huwa wkoll wieħed mis-santwarji ewlenin dedikat lil Santa Marija tant li jisemma’ fl-Għanja tas-Seba’ Niċeċ li ħarġet mill-pinna tal-Poeta Ġorġ Zammit.

Is-Santwarju reġa’ ħa l-ħajja bil-ħidma tar-Rettur il-Ġdid Fr Andrew Borg. In-nies li tkellmu magħna lkoll faħħru l-ħidma tar-Rettur speċjalment l-eżempju tiegħu fit-tmexxija. Id-dedikazzjoni tal-voluntier ewlieni Twanny Muscat li ilu jieħu ħsieb dani s-Santwarju hija kruċjali biex dan is-Santwarju ta’ kuljum ikun preparat biex jilqa’ d-devoti ta’ Santa Maria speċjalment kull ħmistax tax-xahar.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Koppja li ftit tax-xhur ilu adottat tifel mill-Indja esprimiet il-ferħ tagħha fuq is-siti soċjali, kif ukoll wasslet messaġġ biex it-tfal jiġu mgħallma iktar dwar id-diversita’, b’mod partikolari mill-ġenituri stess. Biex…

Kronaka

Viżibilment taħt xokk, Joseph Attard li lbieraħ kien fil-mira tal-ħalliel fil-ħanut tiegħu f’Ħaż-Żabbar, irrakkonta ma’ TVM kif hu, flimkien ma’ żewġt iħbieb tiegħu rreżistew il-ħalliel li anke spara b’arma tan-nar….

Kunsilli Lokali

Il-kunsilli ser ikollhom pubblikazzjoni maħsuba apposta biex tgħinhom jiksbu fondi addizzjonali minn programmi tal-Unjoni Ewropea. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u DAaron Farrugia u s-Sur Parnis. Iż-żewġ Segretarji Parlamentari,…

Kronaka

Kuntistabbli tal-Pulizija stazzjonat fl-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga llejla ngħata l-kura fl-isptar wara li sofra xi ġrieħi waqt il-qadi ta’ dmirijietu. Il-każ ħareġ fil-pubbliku permezz ta’ post fuq il-paġna ta’ facebook…

Aktar